7 myndigheter som finns

Det finns 348 myndigheter i Sverige som lyder under regeringen, och några till utöver det. Vissa av dem är stora och kända, men många av dem lever ett rätt undanskymt liv och får aldrig ta del av allmänhetens intresse. Den här listan är ett försök att uppmärksamma allt som våra indiemyndigheter håller på med. Läs, skriv ut och ta med för att ha som isbrytare på nästa fest!

7 Alkoholsortimentsnämnden

I Sverige råder alkoholmonopol. Det är bara Systembolaget som får sälja alkoholhaltiga drycker av starkare typ, och det är därför viktigt för den som säljer alkoholdrycker av starkare typ att kunna överklaga beslutet om Systembolaget tackar nej till att sälja ens alkohol. Det gör man till alkoholsortimentsnämnden, som sedan bedömer om systemet haft en bra anledning att dissa ens dryck. Det är alkoholsortimentsnämndens enda uppgift. Under 2014 fick nämnden in tio ärenden, varav ett var felskickat och vidarebefordrades till Systemet istället.

 

6 Kärnavfallsfondens styrelse

Kärnavfallsfonden är en myndighet som tar emot och förvaltar de pengar som kärnkraftsbolagen betalar in för att finansiera slutförvaring av kärnbränsle och lite annat kärnkraftsrelaterat. Myndighetens mål är att se till att man får en god avkastning på de pengar som betalas in. Kärnavfallsfondens styrelse får inte bestämma vart pengarna i fonden ska gå, utan det är Strålskyddsmyndigheten som tar hand om det istället. Kärnavfallsfonden har inga anställda, men en ganska fin hemsida.

 

5 Forskarskattenämnden

Forskarskattenämnden beslutar om skattelättnader för utländska experter, forskare och ”nyckelpersoner”. Under 2014 avgjorde nämnden 393 ärenden, varav 229 fick bifall och därmed slapp lite skatt. Om man är en utländsk nyckelperson kan det alltså löna sig att ansöka om skattelättnad! Tips till alla mina läsare som är utländska nyckelpersoner!

 

4 Riksdagens arvodesnämnd

Riksdagens arvodesnämnd bestämmer vilket månadsarvode och övriga ekonomiska villkor riksdagsledamöterna ska ha. That's it. Förra året beslutade de att höja ledamöternas arvoden till 61 000 kronor. I år verkar de inte ha fattat några beslut (nämndledamöterna verkar dock jobba med en del andra saker, så de sitter nog inte och rullar tummarna). Nämnden nås via nämndens sekreterares riksdagsmailadress samt via ordförandens gmail.

 

3 E-hälsomyndigheten

Länken från SCB:s hemsida till E-hälsomyndighetens hemsida var trasig när jag kollade så egentligen vet jag inget om den.

 

2 Fideikommissnämnden

En fideikommissegendom är en egendom ägs av en fideikommisarie (bra titel!) och som förr i tiden lydde under särskilda arvsrättsliga regler, och som numera bara lyder under lite särskilda arvsrättsliga regler. Förr i tiden gällde att egendomen inte ärvdes av alla fideikommissariens barn utan endast det äldsta barnet (och vanligen inte ens det äldsta barnet, utan den äldsta sonen). Sedan 1963 tycker Sverige som land att det känns lite ofräscht och har därför bestämt att äldsta sonen bara ska få hälften av egendomen helt själv, resten kan han och hans syskon få dela på. Eftersom det innebär att en massa egendomar som tidigare ärvts i en hel klump plötsligt ska delas på en massa syskon så behövs fideikommissnämnden för att se till att uppdelandet görs på ett bra sätt. Det framgår inte av nämndens hemsida om den fortfarande gör saker eller vem som sitter där, men eftersom Kammarkollegiet enligt egen uppgift hade 728 000 kronor i kostnader för att sköta fideikommissnämndens kanslifunktioner så får vi anta att de gör någonting i alla fall.

 

1 Harpsundsnämnden

Harpsundsnämnden är en myndighet som har ett mycket konkret uppdrag: att förvalta fastigheterna som hör till Harpsunds herrgård, som är statsministerns fritidsbostad. Harpsundsnämnden bedriver därför jordbruk, skogsbruk och uthyrning av bostäder. Eftersom Harpsundsnämndens uppdrag är mycket konkret redovisas det också mycket konkret; på dess hemsida kan vi bland annat läsa att de provat sin nya fina gödselspridare under den peppiga rubriken ”Dags för gödselspridning”. Harpsundsnämnden har den klart finaste hemsidan (mycket bilder på idyllisk svensk natur!) och vinner därför myndighetsligan. Harpsundsnämndens logga föreställer, vad jag kan förstå, en person som är på väg att drunkna i ett sund men ändå försöker rädda sin harpa.

 

Reformförslag:

Uppenbarligen finns det redan idag många fina myndigheter med härliga verksamhetsområden, men jag tror att situationen kan förbättras med fler och roligare myndigheter. Därför vill jag lägga fram några bubblare och förslag till förändring.

 

Krigsmakten

Försvarsmakten hette Krigsmakten fram till 1975. Anledningen till att man bytte namn var (åtminstone enligt Wikipedia) att man ville markera att fokus för försvaret numera var just försvar och inte lika mycket krig längre. Det kan i och för sig verka rimligt, men jag måste säga att Krigsmakten ändå låter lite mer pampigt och lite mer skräckinjagande. Med tanke på dagens säkerhetssituation och försvarets nuvarande ekonomiska situation föreslår jag därför ett namnbyte tillbaka till Krigsmakten. Det kan vara vår mest kostnadseffektiva försvarsåtgärd.

 

Bergsstaten

Bergsstaten är ingen egen myndighet, utan är en del av myndigheten Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). Bergsstaten prövar frågor om tillstånd för undersökning och bearbetning av mineralfyndigheter. Bergsstatens chef är bergmästare. Jag ser verkligen ingen anledning till att Bergsstaten inte borde vara en egen myndighet och hoppas att mina läsare vänder sig till sina riksdagsledamöter för att åstadkomma en förändring i denna fråga.

 

Stängselnämnden

Stängselnämnden var en svensk myndighet som från 1977 till 2008 hade till uppgift att avgöra tvister om vem som ska betala för stängsel längs med järnvägar. Nämnden avgjorde ett ärende under hela sin verksamhetstid. Under nämndens sista år hade den inte ens några förordnade ledamöter. Numera sköts stängselfrågorna av Transportstyrelsen. Okej, jag föreslår inte att stängselnämnden ska återinföras, för den verkar faktiskt inte ha varit så behövlig. Men jag är glad att den har funnits, och hoppas att ni är det också.

 

 http://www.svd.se/stangselnamnden-gar-i-graven