Året var 1979

Margaret Thatcher blev premiärminister i Storbritannien, Stockholm Maraton hölls för första gången och Robyn föddes. 1979 var ett år då saker hände. 1979 var också ett annorlunda år: först styrdes landet av en folkpartistisk minoritetsregering, och sedan av en centerpartistisk koalitionsregering. Tänk er det idag! Rättsväsendet låg inte heller på latsidan, utan producerade en härlig mängd rättskällor med varierande grad av datering. Jag tänker i vanlig ordning berätta om det absolut mest konstiga, sorterat efter typ av rättskälla.

 

Statens offentliga utredningar (SOU)

1979 var ett år som bjöd på offentliga utredningar av alla de slag: från ett slutbetänkande från barnmiljöutredningen till inte mindre än fyra betänkanden om livets slutskede. (1) (2) Året innehöll också en rejäl dos Tidsanda: två utredningar om kärnkraft, två om informationsteknik (eller ADB, som det tydligen hette på den tiden) och fyra delrapporter om löntagarfonder. (3) (4) Att döma av mitt forskningsmaterial (bestående av titlarna på utredningarna) möttes den begynnande digitaliseringen med en viss skepsis: vi bjöds på titlar och undertitlar som ”ADB och samhällets sårbarhet” och ”Datorer och nya massmedier – hot eller löfte?”. (5) Generellt sett var stämningen framåtblickande: flera utredningar blickade ut över 80-talet eller ännu längre fram i tiden. Utredarna hann dock även med en utredning om museijärnvägsföreningar. (6) Det är viktigt att värna om historien också.

 

Regeringens propositioner

Den sorgliga sanningen när man går igenom regeringarnas propositioner – deras förslag till nya lagar – är att ganska mycket är rätt trist och går igen år efter år. Även om politik är att vilja så handlar förvaltning ganska mycket om att hålla saker rullande: det är småändringar i skattelagar, höjningar och sänkningar av bidrag och ingående av internationella avtal. Några reformer hann dock föreslås under 1979: att skatten på cigg och lättvin skulle höjas och att sommartid skulle införas. (7) (8) Dessutom hann man med en proposition med förslag till ny lag om internationella transporter av lik och ett förslag om att man skulle folkomrösta i kärnkraftsfrågan. (9) (10) Jag har inte undersökt hur det gick med propositionerna, men det verkar ju ha blivit sommartid till sist i alla fall.

 

Motioner

Varje år lägger våra riksdagsledamöter en massa motioner – förslag på lagändringar – och varje år avslås i princip alla dessa förslag. (11) 1979 var inget undantag och bjöd på motionsgodis från både vänster och höger. Utbudet blev extra kryddigt av det faktum att det fram till riksdagsvalet 1979 fanns hela två kommunistiska partier i riksdagen: två ledamöter från VPK hade brutit sig ut och bildat ett eget parti. De motionerade bland annat om att uttrycket ”arbetsgivare” skulle ersättas med uttrycket ”arbetsköpare” i lagstiftningen, att fler idrottsgymnasier skulle startas, att justitieombudsmannen skulle avskaffas och att kyrkan omedelbart skulle skiljas från staten.(12) (13) (14) (15) Det sista förslaget gick faktiskt igenom till sist, även om det knappast var utbrytarnas förtjänst och dessutom dröjde 21 år. Lars Werner (vpk), som var partiledare för de vanliga kommunisterna, ville tillsammans med sina partikamrater att fackförbund skulle få vetorätt vid införande av datorsystem i arbetslivet och att datorindustrin skulle förstatligas. (16) (17)

Tonen i debatten var annorlunda 1979. Olof Palme (s) mfl skrev en motion om den sociala utslagningen och konstaterade att profitintressena och de kommersiella krafterna många gånger utnyttjar människor – och särskilt ungdomar – hänsynslöst. (18) Torbjörn Fälldin (c) med partikamrater lade en motion om ”livsmiljöns humanisering” (jag har inte riktigt fattat vad det betyder, men det verkade ha med välfärdsstaten att göra). (19) Vad moderaterna höll på med vet jag dessvärre inte, för de klumpade ihop alla sina partiförslag i en stor motion och den går inte att läsa på riksdagens hemsida. Det kan vara censur, eller att min dator helt enkelt är dålig. Min webbläsare varnade också flera gånger för att riksdagens hemsida såg ut som att den höll på med phishing, så det kan också vara så att allt helt enkelt har gått åt helvete.

 

Lagändringar

1979 bjöd även på några sköna lagändringar. Till att börja med blev det förbjudet att aga barn, och riksdagen beslutade att kvinnlig tronföljd skulle införas i Sverige (även om just den lagen inte började gälla förrän 1980, så Carl Philip var faktiskt kronprins från det att han föddes den 13 maj 1979 till tolvslaget på nyårsafton). Vänsterpartiet kommunisterna tyckte inte att en löjeväckande rest från adelsväldets tid blev bättre av kvinnlig tronföljd och motionerade om att införa republik istället. (20) Det har än så länge inte lyckats.

Vissa territoriala frågor avhandlades också: Sverige utvidgade sitt sjöterritorium från fyra till tolv nautiska mil. (21) Detta motiverades inte så himla mycket bättre än att man sa att det var bra med mycket territorialvatten och att flera andra börjat utvidga sina territorier så, så då kunde vi lika gärna också göra det. (22) Riksdagen beslutade också att införa särskilda skatteregler med anledning av övertagandet av Kockums varv, vilket senare ledde till ett intressant statsrättsligt rättsfall. (23) (24) Detta är det dock nästan bara jurister som bryr sig om och knappt ens de, så jag tänker gå vidare i min historieskrivning.

 

Rättspraxis

Domstolarna hade också att göra 1979. Tyvärr gjorde de inte så mycket som kunde användas i ett tramsigt blogginlägg fyrtio år senare. Det enda jag hittade som var lite roligt (eller åtminstone inte jättesorgligt) var en bilförsäljare som sålt och överlämnat bilar till en köpare, men behållit registreringsskyltarna och vägrat lämna över dem när köparen inte betalade köpeskillingen. Det fick han inte göra. (25) Slut på genomgång av praxis. Så kul var det inte.

 

Doktrin

Den juridiska debatten gick het år 1979. I Svensk juristtidning diskuterades aktiv dödshjälp, isländsk lagstiftning och vad rättshistoria egentligen var för slags vetenskap. (26) (27) (28) Den isländska lagstiftningen diskuterades naturligtvis varken på svenska eller isländska, utan på danska. Det recenserades också en jävla massa franska och tyska böcker, som om de som läste Svensk juristtidning faktiskt kunde prata franska och tyska och läsa juridiska böcker på de språken.

Det pågick också en debatt i Svensk juristtidning som kanske var mindre juridisk och mer åt det språkliga, eller moraliska, hållet. En bekymrad bolagsjurist noterade att hövligheten generellt var en företeelse stadd i utdöende. Han föreslog därför en hövlighetshierarki, där inlagor till högre rätt skulle vara mer artigt skrivna än inlagor till lägre rätt. Finast i denna hierarki var såklart kungen och drottningen (skrivna med stor bokstav i hans artikel), och lägst var länsstyrelser, verk, myndigheter och tingsrätter. Han uttalade också att Sverige inte borde utvecklas till en ”bufflighetens stamort på jorden, där man tränger sig före damer och överordnade i dörrar och skriver Hej hovrätten”. (29) Bolagsjuristen fick kritik i ett senare inlägg, men lät sig inte avskräckas för det. 1984 skrev han t.ex. ett debattinlägg om hur snygg den nya blå lagboken var. (30) Vad jag sett har han ännu inte fått någon kritik för det, i alla fall. Jag överlåter åt mina läsare att avgöra hur det blev med ohövligheten och Sveriges artighetsförfall.

 

1 SOU 1979:41, Barn i framtiden.

2 SOU 1979:20-22, SOU 1979:59. De heter alla peppiga grejer som ”Barn och döden”.

3 SOU 1979:83, Om vi avvecklar kärnkraften, och SOU 1979:86, Säker kärnkraft?

4 SOU 1979:72, Rationalisering och ADB i statsförvaltningen, och SOU 1979:93, ADB och samhällets sårbarhet.

5 SOU 1979:93 och SOU 1979:67.

6 SOU 1979:18, Museijärnvägar.

7 Prop. 1979/80:28.

8 Prop. 1978/79:200.

9 Prop. 1979/80:46.

10 Prop. 1979/80:75.

11 Två undantag är nationaldagsmotionerna, som jag skrivit om här, och motionerna om att avslå danstillståndet, som ser ut att bifallas senare i år.

12 Motion 1978/79:1632.

13 Motion 1978/79:1649.

14 Motion 1978/79:1093.

15 Motion 1978/79:196.

16 Motion 1978/79:2070.

17 Motion 1978/79:1525.

18 Motion 1978/79:600.

19 Motion 1978/79:2114.

20 Motion 1978/79:343.

21 Prop. 1978/79:27.

22 Prop. 1978/79:27, s. 4.

23 Tyvärr går det inte att finna någon SOU eller proposition online som stödjer detta, så det kan vara så att det aldrig hände. Fast det står på Flashback att det hände i alla fall!

24 RÅ 1980 1:92.

25 NJA 1979 s. 295.

26 SvJT 1979 s. 720.

27 SvJT 1979 s. 69, SvJT 1979 s. 71.

28 SvJT 1979 s. 57, SvJT 1979 s. 571.

29 SvJT 1979 s. 229.

 

30 SvJT 1984 s. 175.