ISIS

Detta är min hållning:

 

 

Om du väljer att åka dit så behöver du inte komma tillbaka. Om du har valt att bränna människor levande, korsfästa dem och skära huvudet av dem så vill jag inte ha dig här. Det spelar ingen roll ifall du är marginaliserad, känner dig rotlös och har haft en svår uppväxt. Det finns tiotusentals, hundratusentals människor som sitter i samma sits och inte valt att åka dit. De fick en sämre chans än många andra, men ändå valde de inte att åka dit. De har valt att stanna och försöka göra saker bättre, vissa har lyckats, andra har misslyckats. Många har byggt liv här och många har förstört sina liv, och sonat för det. Nästan alla har valt bort att göra sig till våra fiender. Om du väljer att åka dit har du förbrukat din chans.