Alla ska ha möjlighet till en god studietid!

Debatt. "Framtidens arbetsmarknad kommer kräva att vi utbildar oss mer och under hela livet, vilket dagens utbildningssystem försvårar."

Uppsala universitet är inte Grand Hotel!

Debatt. "Genom att tillåta Sverigedemokraterna att boka lokaler under arbetstid utsätts alla studenter och universitetsanställda som inte passar in i Sverigedemokraternas snäva bild av “svenskhet” för en otrygg arbetsmiljö."

Rör inte våra studentbostäder!

Debatt. "En omvandling av Flogsta höghus skulle vara ett hårt slag mot hela Uppsala som studentstad. Vi är starkt kritiska till detta och uppmanar Heimstaden att inse sitt ansvar som bostadsaktör i Uppsala och bevarar detta område som studentbostäder."

UUS och kåren – idag och imorgon

Debatt. "I processen med en ny kårstruktur kommer UUS fortsätta sträva efter en decentraliserad, studentnära kår. Vi vill samarbeta med de andra kårerna för att tillsammans driva de viktiga frågorna: de som rör studenters vardag."

Låt nationerna ta sitt miljöansvar!

Debatt. "För att nå en långsiktig förändring räcker det inte med enskilda nationers spridda initiativ till miljöarbete, utan det krävs ett samarbete över nationsgränserna."

Tråkig högskolepolitik från (S)

Debatt. "Socialdemokraterna har en lång tradition av att göra allting tråkigt, som när partiet år 1974 ersatte den historiska ceremonin Riksdagens högtidliga öppnande med ett intetsägande riksmötets öppnande" skriver representanter för Fria Moderata Studentförbundet.

”En strid vunnen, nu tar vi tag i bostadsfrågan”

Debatt. "Var är studentperspektivet i att ålägga oss med en förmedlingsavgift som är mer än en tredjedel av genomsnittshyran för ett korridorsrum?"

”Årsavgiften är rimlig”

Debatt. Uppsala Bostadsförmedling vill behålla köavgiften men på sikt slopa förmedlingsavgiften på 1 250 kronor. "Vi vet att många studenter har en ansträngd ekonomi och därför prioriterar vi att så fort ekonomin tillåter, sänka eller ta bort förmedlingsavgiften."

”Kommunens bostadsförmedling saknar studentperspektiv”

Debatt. "Att vara heltidsstuderande är en heltidssysselsättning, därför kräver vi att studenter ska kunna gå runt på sitt CSN varje månad."

Grattis till examen och välkomna till arbetslösheten!

Debatt. "Det är inte hållbart, vare sig för individ eller för samhälle, att tusentals studenter skuldsätter sig för att sedan hamna i arbetslöshet."

Syndicate content