Utan engagemang stannar studentuppsala

Debatt. "Det blir så mycket lättare att sätta sig ner med sin tenta när man vet att man har något annat som väntar på en, där ute", skriver Uppsala studentkårs presidium, som tycker att fler studenter borde engagera sig vid sidan av studierna.

Vem ansvarar för de sjuka studenterna?

Debatt. "När en arbetstagare ska återgå i arbete efter sjukskrivning är det i de flesta fall en självklarhet att återgången sker stegvis med en successiv ökning för att förebygga återfall i sjukdom. Det borde även vara en självklarhet för studenter."

Stop procrastinating the climate

Debatt. "You can change your lifestyle and the system itself to reflect the current climate reality", writes Uppsala exchange student Zoë Whitney.

Till gipssamlingens försvar

Debatt. Gör som föreningen Heimdal, adoptera en gipsskulptur ur universitetets samlingar, uppmanar föreningens ordförande Sebastian Holmberg.

Skapa den VFU studenterna förtjänar

Debatt. "Universitetet måste ta sitt ansvar för att alla studenter får en likvärdig VFU, oavsett placeringsort," skriver representanter för Uppsala studentkår.

Ta ställning för ett bättre Europa

Debatt. "Möjligheten att ha praktik måste ingå som en naturlig del av en students utbildning där rimlig ersättning måste utgå. Studenter får inte fortsätta utnyttjas som billig arbetskraft för oseriösa aktörer," skriver representanter för Socialdemokraterna apropå det stundande EU-valet.

"Behöver man påminna om Bollhusmötet?"

"Vi raljerar över att Heimdal är klimatförnekare eftersom stora delar av de organisationer de har samröre med förnekar att det krävs politiska medel som syftar till att minska utsläpp. Det är en befogad provokation och innebär inte att vi inte tror Hemidal förstår fakta." Läs mer

Laboremus anklagelse är lögn

Debatt. "Det räcker inte längre för Laboremus att åka snålskjuts på Heimdals starka varumärke genom att klaga på vad vi gör. Nu klagar man till och med på saker som vi inte har gjort."

En kår utan partier är som ett kinderägg - miljöfarlig och man vet inte vad man får

Replik. "En röst på de andra partierna är i bästa fall en röst för att kåren ska bli mer som ett elevråd för de redan frälsta, och i värsta fall en röst för att kåren ska bli som ett politiskt inkorrekt, konservativt elevråd som delar ut barn- och miljöfarlig godis," skriver kårpartiet S-studenter i en replik till UUS och AFK.

Klimatet är viktigt, men glöm inte bort studenterna

Replik. "'Förbjud allt flygande' kanske låter bra, men det är inte ett ansvarsfullt sätt att hantera frågan," skriver representanter för kårpartiet UUS i en replik på S-studenters senaste debattartikel.

Syndicate content