"Ärlig dialog skapar förtroende för forskning"

Opinion. "Det är dialog om forskningsetik och samsyn på god forskningssed som skapar trovärdighet ifråga om både forskning och utredningar, inte primärt att få rätt. Oredlighet är en extrem händelse. Frågor om forskningsetik är så mycket större, bredare och vanligare", skriver Tom Andersson.

Sluta slåss om knappa resurser

Debatt. "Kårobligatoriets avskaffande 2010 har givit Uppsala studentkår och nationerna både ekonomiska och ideologiska problem. Framtiden ligger i att ta tillvara på var enhets specialitet inom alla de beståndsdelar som utgör Uppsala studentgemenskap, inte att slåss internt om knappa resurser."

Psykisk ohälsa är ett brett samhällsproblem

"Det räcker nu. Jag vill se konkreta förslag som gör skillnad. Vi måste sluta se på psykisk ohälsa som ett sjukvårdsproblem och börja se det som ett brett samhällsproblem." Natalia Rylander, Liberala studenter. Läs mer

Ett jämlikt och jämställt universitet - men inte i kårpresidiet

"Denna prekära situation gjorde till och med att Vänsterns studentförbund pläderade och röstade för en borgerlig kandidat. För att försöka säkerställa att åtminstone vice ordförande kandidaten skulle bli den mest kompetenta och erfarna i sammanhanget" skriver Liberala studenter Stockholm. Läs mer

SSU, S-studenter och S: I Sverige ska ingen ung som mår dåligt vänta för länge på hjälp

Debatt. Regeringen har redan fördubblat statens satsningar på psykisk ohälsa de senaste fyra åren, men det räcker inte, skriver representanter för Socialdemokraterna, SSU och Laboremus.

Sommarkurser är ett hån mot studenter och skattebetalare

Debatt. "Den nuvarande ordningen med irrelevanta sommarkurser är dessvärre ett slöseri med skattemedel som inte gör någon nytta för skattebetalarna - eller studenterna."

Regeringen hade chansen, men missade målet

Debatt. "Fler platser gör inte att fler kan ta till sig en högre utbildning eller att fler kan göra en klassresa genom högskolan."

"Det är kårens ansvar att agera"

Stockholms universitet. "Vi väljer att gå ut med denna artikel då den skarpa kritik som riktats internt knappt fått något gehör" skriver Saga Åkerman och Karolina Muren angående det ärende med en kåraktiv vid SU som anklagades för sexuella trakasserier.

Svar till Föreningen Heimdal

"Den här verksamheten är inte lika lätt att se, för majoriteten av studenterna hamnar inte i problem. Men utan en stark kår så kan man inte få den hjälpen man behöver när det väl händer någonting." US ordförande Max Stenberg svarar Föreningen Heimdal. Läs mer

Kåren utan medlemmar

"I stället för att rationalisera verksamheten och nå en budget i balans vill man tilltvinga sig nya medlemmar, och pengar, mot de presumtiva medlemmarnas vilja." Pontus Westerholm, Föreningen Heimdal. Läs mer

Syndicate content