Foto: Wilhelm Hultin"Glasåtervinningscontainern tillhörande Relita saknar separerande väggar, trots att det finns olika inkast för färgat och ofärgat glas. Detta innebär att Relita endast ger intrycket av att glaset sorteras", skriver Wilhelm Hultin, som fotat insidan av Relitas glascontainer i området Triangeln.

Ta ert ansvar för glasåtervinningen i studentområdena

Färgat och ofärgat glas blandas i återvinningscontainrarna i studentområdet Triangeln – "Relita bör ta sitt ansvar och ersätta nuvarande container med en som upprätthåller Svensk Glasåtervinnings kvalitetskrav", skriver student Wilhelm Hultin.

Debattera i Ergo!

Max 3000 tecken. Redaktionen förbehåller sig rätten att språkgranska och korta i texten. Mejla cred@ergo.us.uu.se

För att förhindra utsläpp och spara på miljön, krävs mer än att man tar sina tomma vinflaskor till sorteringen. Det kräver att de som står för själva återvinningen gör sitt. I studentområdet Triangeln, sydvästra Uppsala, har inte de som står för återvinningen gjort sitt. Där har studenterna glassorterat förgäves. ”Hela tre fjärdedelar av vårt återvunna material deponeras, bränns, blandas eller förstörs så att det inte går att återvinna. Det visar en rapport från Återvinningsindustrierna…” skrev Jenny Stiernstedt i SvD den 17 januari. Glasåtervinningen i Triangeln är ett praktexempel på vad rapporten uppmärksammar i Uppsala.

En flaska som återvinns blir, efter den blivit tagen till en upphämtningsstation, sorterad genom att den blir placerad i en viss container beroende på färg. Flaskan blir därefter forslad till den enda återvinningscentralen som finns i Sverige, den i Hammar, cirka två timmar från Uppsala. Beroende på distansen flaskan måste resa innan den når centralen i Hammar, kan den stanna vid ett mellanlager på vägen dit. Lastbilar som transporterar flaskor till återvinningscentralen tar dessa containers med flaskor på sina flak och tömmer dess innehåll genom att lyfta dem i lodrät riktning och låta flaskorna rulla ut tillsammans i en hög. Det kräver att färgat och ofärgat glas blivit sorterat var för sig, alternativt att containern är designad så att det färgade och ofärgade glaset kan lämna containern separat.
Glasåtervinningen som företaget Relita tillhandahåller består av en enda stor container. Om en enskild container används för att sortera glas, förväntar man sig att glaset är färgkoordinerat ändå. En separerande vägg brukar finnas inuti alla dessa containers för att förhindra att färgat och ofärgat glas blandas. Peter Trimmel, affärsområdeschef på Svensk Glasåtervinning säger i ett telefonsamtal att, ”Containers som inte separerar glaset uppfyller inte de kvalitetskrav som vi ställer på underleverantörer som har fått i uppdrag att frakta sorterat glas till återvinningen”.

Vid närmare inspektion framgår det att glasåtervinningscontainern tillhörande Relita saknar dessa väggar, trots att det finns olika inkast för färgat och ofärgat glas. Detta innebär att Relita endast ger intrycket av att glaset sorteras. När de sedan transporterar glaset till återvinningsstationen tippar lastbilarna sitt lass i en stor hög, för containers konstruerade utan skiljevägg innebär det att färgat och ofärgat glas blandas. Detta tyder på att Relita inte gör sitt jobb och detta tycks ha varit fallet ända sedan Relita tagit över driften av kvarterets glasåtervinning.
Om glasåtervinningen inte sköts ordentligt, vad kan det säga om hur Relita hanterar resten av sina uppdrag? Relita omsätter cirka 426 miljoner kronor och har många andra verksamheter. Sanering, skadeservice, gatusopning och annan containerservice är endast ett axplock. Dessa är verksamheter som också bär betydelse för miljön och om företaget sköter resterande verksamheter på detta vis kan det ha väldigt negativa effekter på alla delar av Uppsala där de är verksamma.

Frågan som kvarstår att ställas är vad Södermanlands-Nerikes nation ska göra åt detta. Relita äger även den containern som nationen har utanför sin egen lokal. Många frågor är fortfarande obesvarade men en sak är klar, och det är att Relita bör ta sitt ansvar och ersätta nuvarande container med en som upprätthåller Svensk Glasåtervinnings kvalitetskrav. 
Efter ett telefonsamtal med David Wik, regionchef för Relita i Uppsala framgår det att han inte har någon aning om att containern är felkonstruerad. Han avstår också därmed från att kommentera. Ingen representant från Relita har heller hört av sig efter samtalet angående containern. Kanske vore det naivt att hoppas på att Relita skulle göra det, utan att de blivit kritiserade i det offentliga.

 

UPPDATERING: Sedan debattartikeln publicerades har textens författare kontaktats av Relita som uppger att de ska byta ut glasåtervinningscontainern i Triangeln, samt förbättra den övriga återvinningen i området.