Snart inte längre helt sjukt

Privat fotoJakob Stone är ordförande i Laboremus.

Den psykiska ohälsan är en av vår tids stora folksjukdomar. Trots detta har samhället länge hamnat på efterkälken vad gäller att ta itu med problemen. Laboremus har länge kämpat för att få upp frågan på den politiska dagordningen, både genom Uppsala studentkår och genom eget påverkansarbete. Det är därför glädjande att regeringens utredning Ökad trygghet för studerande som blir sjuka i sitt delbetänkande nu lyfter förslag som kan vända utvecklingen.

Uppsala studentkårs studie över studenters studiesociala arbetsmiljö visar bland annat att över hälften av alla Uppsalas studenter regelbundet upplever såväl stress som ångest sin vardag. Den ökande psykiska ohälsan är en följd av ett allt otryggare samhälle, där en osäker arbetsmarknad ställer allt hårdare krav på studenter vad gäller ideella engagemang, samtidigt som allt högre hyror och levnadsomkostnader gör många måste slita med extrajobb när studiemedlen inte räcker till. Ekonomisk osäkerhet eller jakten på ett bättre CV har allt för länge dragit studenter mot och över bristningsgränsen.

Även om de materiella förutsättningarna ofta lägger grunden för psykisk ohälsa krävs även reaktiva åtgärder. De måste finnas ett gediget skyddsnät som fångar upp studenter som mår dåligt. Att regeringen nu tar fram förslag om deltidssjukskrivning för studenter är därför mycket efterlängtat. Deltidssjukskrivning på såväl 25, 75 och 50% möjliggör för studenter att trappa ner innan ohälsan hunnit gå allt för långt istället för att avbryta studierna helt. Det är en solidarisk politik som visar att vi har råd med varandra.

Som student är universitetet vår arbetsplats, och då ska utbildningsanordnaren också ansvara för vår arbetsmiljö. Alla studenter ska kunna ta examen utan att studierna bidrar till psykisk ohälsa. Ett mycket viktigt förslag i delbetänkandet är därför att lärosätena får ett förtydligat ansvar för rehabiliteringen av sjukskrivna studenter. I dagsläget förväntas en tidigare sjukskriven student i princip återgå till studierna som om ingenting hade hänt. Att lärosätena nu föreslås se till att bland annat hjälpmedel finns på plats eller att studierna på olika sätt anpassas efter studentens behov är därför mycket glädjande. Detta skapar även incitament för lärosätena att arbeta mer proaktivt.

Att deltidssjukskrivning och rehabilitering av sjuka studenter nu blir verklighet är ett kvitto på att en aktiv studentröst lönar sig. Allians för kåren och Moderata studenter anklagade nyligen studentkårerna för att vara irrelevanta vänsterprojekt och Uppsala studentkår för att vara i kris. Det verkar snarare vara kris i den borgerliga politikutvecklingen om ökad trygghet för studenter ses som irrelevant. Detta är en fråga som drivits länge av såväl Laboremus som Uppsala studentkår och Sveriges förenade studentkårer och denna framgång visar återigen på behovet av en studentkår som vågar stå upp för studenters rättigheter i vått och torrt. En studentrörelse som ser till studenters bästa såväl innanför som utanför dörrarna till campus.
Jakob Stone
Ordförande Laboremus