Öppet hus - för vem?

Foto: Sandra GunnarssonSofie Annerfalk

Privat fotoAlva Cedergren

Privat fotoJakob Stone

Under torsdagen bjöd Uppsala universitet in gymnasieelever till en dag för framtidens studenter. En väldigt viktig insats för att göra fler nyfikna på högre studier. Samtidigt är det lätt att känna en viss oro för hur dessa dagar kan komma att se ut i framtiden när en hör om Moderaternas tankar kring högskolepolitiken.

I Sverige har vi idag en fri tillgång till högre studier. Denna tillgång är inget vi kan ta för givet. Inom borgerligheten förs förslag om studieavgifter allt oftare fram. Moderata studenter föreslår avgifter på 50 000 kr för att få studera vidare. Det kan låta absurt idag, men bli verklighet om högern får som de vill.

Under det gångna året har det blivit allt tydligare att studiemedlen inte är något som högern värnar. Trots att undersökningar från CSN tydligt pekar på att studiebidrag är en nyckelfråga för att få studenter från studieovana hem att söka sig till högre studier fortsätter borgerligheten att ignorera forskning. Kanske är det så att skattesänkningar för de rika och försvar av de egna privilegierna är viktigare än allas möjlighet till utbildning?

Laboremus menar istället att kunskapssamhället kräver satsningar för att ge fler högre utbildning, bättre möjligheter till omskolning samt ett livslångt lärande. Höjd bidragsdel i CSN och studielön för bristyrken är framtiden - Inte skyhöga avgifter som stänger ute människor från våra högskolor och universitet.

Bostadsbristen är idag ett av de största hindren för folk ska söka sig till högre studier. Många tvingas betala ockerhyror i andra hand. Moderaternas lösning på detta är marknadshyror. Att detta skulle innebära drastiska hyreshöjningar för studenter är kanske inget problem för de få vars föräldrar har råd med en bostadsrätt. För alla oss som inte har det innebär det dock att dörren till Uppsala universitet slängs igen i vårt ansikte.

Vi står inför ett kårval i april. Det innebär ett antal viktiga frågor för dig som student att ställa dig kring studentkårens roll i studenters liv. Kommer en studentkår ledd av högern stå upp mot en borgerlig regering som stänger dörrarna till universitetet? Knappast. Kommer en studentkår ledd av högern göra motstånd mot marknadshyror? Skulle inte tro det. Vi i Laboremus vill att Uppsala studentkår ska fortsätta värna om alla studenters intressen och rättigheter. Studentinflytandet kan bara säkras om vi har en studentkår som vågar stå upp för studenters rättigheter och som står upp för ett öppet universitet för alla.

Sofie Annerfalk

Alva Cedergren

Jakob Stone

Laboremus, S-studenter