Om Laboremus fick bestämma i Sverige

”Vi får de politiker och den politik vi förtjänar, så om inte du engagerar dig kommer ingen annan göra det åt dig.” Socialdemokratiska studentföreningen Laboremus presenterar några av de förändringar de vill se i den svenska politiken.

Logga: Laboremus"Politik handlar om så mycket mer än regeringsbildningen, det politiska spelet och vad som råkar vara på dagordningen."

I den postpolitiska nyliberala hegemonin kan det vara svårt att tänka sig att en annan värld är möjlig. Under den gångna valrörelsen mötte vi många som var besvikna över bristen på bredd i den politiska dagordningen. Att det enda som diskuteras är vem som tar vem i regeringsbildningen, politisk spel och möjligtvis migration och trygghet. Vi från Laboremus vill därför lyfta blicken lite och lyfta ett antal frågor vi kämpar för. Den politiska debatten behöver breddas, så även debattartiklarnas format.

Vi börjar med munnen. Tänderna är en del av kroppen, och tandvård ska därför kosta lika mycket som annan sjukvård. På samma sätt är vinstjakt inte en del av sjukvården, och därför ska vi ha en välfärd där pengarna går till elever, undersköterskor och äldre, inte till riskkapitalister. Det måste bli ett slut på flummet i utbildningen, därför bör skolan förstatligas och marknadsexperimentet med fritt skolval måste avslutas.

Vi vill se en feministisk politik som också är klassmedveten. Därför ska föräldraförsäkringen individualiseras, för att dela på det obetalda hemarbetet, samtidigt som förskolan görs obligatorisk och avgiftsfri för att ingen ska behöva välja mellan arbete och familj. En kvinnas kropp är heller ingen handelsvara, och därför säger vi ett rungande nej till surrogatmödraskap.

Samhället är i ständig förändring, och då måste även den ekonomiska politiken ses över i takt med utvecklingen. Automatiseringens och digitaliseringens frukter ska skördas av alla, därför vill vi se en förkortad arbetstid och en sjätte semestervecka. Det är även en självklarhet att ojämlikheten ska bekämpas med högre skatt på kapital än arbete. Det bör heller inte vara en omöjlighet att därför sänka skatten på arbete i framtiden.

Grunden är att i vårt samhälle ska människor ses som medborgare, inte kunder. Därför vill vi se återförstatligade apotek, bilprovning och järnväg i ett första steg, just för att behov och likvärdighet alltid ska premieras framför marknad och vinster. Det måste också till en starkare skatteutjämning mellan rika och fattiga kommuner för att ge alla samma chans i livet oavsett var i landet du bor.

Dessa ord är också en uppmaning till fler att engagera sig politiskt. Politik handlar om så mycket mer än regeringsbildningen, det politiska spelet och vad som råkar vara på dagordningen. Det vill vi belysa med denna text. Vi får de politiker och den politik vi förtjänar, så om inte du engagerar dig kommer ingen annan göra det åt dig. Det handlar inte om att köpa ett helt paket med åsikter, utan om att den enda möjligheten till en progressiv samhällsutveckling kommer av att flertalet engagerar sig för förändring. Så kom igen nu, alla ska med!

Laboremus, S-studenter i Uppsala