Wikimedia commonsStudenter vid svenska lärosäten är i stor utsträckning nöjda med sin utbildning.

Sveriges studenter är nöjda

91 procent av Sveriges studenter är nöjda med sin utbildning. Det visar Universitetskanslersämbetets (UKÄ) nationella enkätundersökning Studentspegeln. De 3769 svarande studenterna uppgav i genomsnitt att de lägger 36 timmar i veckan på studier. 47 procent tyckte att deras utbildning bidragit till ökad förståelse för människor med annan etnisk och kulturell bakgrund, 87 procent upplevde ökad allmänbildning och 58 procent upplevde högskolemiljön som internationell.