9 miljarder...

…kronor. Drygt så mycket har Uppsala universitet i stiftelsepengar, vilket gör dem till Sveriges rikaste lärosäte i det avseendet, skriver  tidningen Universitetsläraren. Sammanlagt har Sveriges alla 21 universitet och högskolor 15 miljarder i stiftelser och fonder. Under 2016 delade man i Uppsala ut 70 miljoner kronor i stipendier.  En av stiftelserna som fördelar mycket pengar är Agnes och Mac Rudbergs stiftelse i Uppsala som skänkte pengar till nio olika personer under 2016. Stipendiet delas ut årligen för att ”stimulera forskning beträffande reumatiska och allergiska sjukdomar”. Merparten av stiftelserna har tillgångar i form av aktier, räntebärande placeringar, fondandelar och bankmedel. Det finns också några som äger och förvaltar fastigheter och jordbruksmark.