Wikimedia commons/ OgreBotOm landsbygden ska leva kan lärosätena hjälpa till, anser Parlamentariska landsbygdskommittén.

Landsbygd + högskola = sant?

Parlamentariska landsbygdskommittén föreslår att lärosäten ska ges i uppdrag att öka tillgängligheten till högre utbildning i hela landet, samt att regeringen ska se över resurstilldelningssystemet i syfte att göra utbildningar mer relevanta för lokala arbetsmarknader. I samtliga så kallade FA-regioner, som saknar högskola eller universitet vill man att det ska finnas utbildningscentra för högre utbildning.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) skriver i ett yttrande att man avvaktar att ge närmare synpunkter på lärosätenas roll i tillgänglighetsarbetet samt översyn av resurstilldelningssystemet tills myndighetens pågående regeringsuppdrag om att kartlägga och analysera distansutbildning är slutfört. Vad gäller utbildningscentra för högre utbildning ser UKÄ positivt på förslaget.