Kollage: Sandra GunnarssonHåller onlinekurser samma kvalitet som traditionella kurser? Det ska UKÄ vara med och garantera.

Kurser på e – snart med säkrad kvalitet

27 procent av alla svenska studenter läser på distans, i de allra flesta fall via internet. Till e-learning räknas Mooc: s (Massive Open Online Courses) samt utbildningar som använder metoden ”flipped classroom” (det omvända klassrummet), där studenterna tillgodogör sig föreläsningar online innan de kommer till lärosätet för seminarier och tentor.

Men hur vet man att e-learning håller samma standard som traditionella utbildningar? ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) håller på att ta fram kriterier för granskning av onlinekurser. Som svensk representant i arbetsgruppen deltar Charlotte Ejsnings från Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Hennes erfarenhet är att Italien, Spanien och Holland ligger i framkant när det gäller e-learning i Europa, men hon tycker att UKÄ också har mycket att bidra med.

– Vi har precis arbetat med att ta fram kriterier för kvalitetssäkring av högre utbildning i det nya kvalitetssystemet så vi har färska erfarenheter, säger Charlotte Ejsing i ett pressmeddelande från UKÄ.