Foto: lecroitg/Wikimedia Commons55 741 personer var anmälda till högskoleprovet 21 oktober.

69

Så många år skiljer det mellan den äldsta och den yngsta personen som var anmälda till högskoleprovet 21 oktober. Den yngsta deltagaren är född 2006 medan den äldste är född 1937. Totalt anmälde sig 55 741 personer till höstens provtillfälle, vilket är 10 715 färre än för ett år sedan uppger Universitets- och högskolerådet. Högskoleprovet genomfördes av 21 provanordnare på 120 orter i Sverige. Samtliga fick färre anmälningar i höst jämfört med förra året.