Live wise, die old: Akademiker do it well

Bild: Donato d'Eremita/Wikimedia CommonsDell' elixir vitae. Kanske hade räckt med en kandidatexamen?

Det är sedan länge bevisat att högutbildade lever längre än de som inte fortsatt studera efter grundskolan, men nu har utbildning blivit en viktigare faktor än kön när det gäller livslängd rapporterar Unionens medlemstidning Kollega. För hela Sverige ligger den genomsnittliga livslängden på 84,5 år för kvinnor och 81,2 år för män. För universitets- och högskoleutbildade personer ligger motsvarande siffra på 86,5 respektive 84,1.