Foto: Lina SvenskAkademiska sjukhuset. Studenter som läser till läkare och barnmorskor har högst genomströmningsfrekvens.

Barnmorskor och läkare bäst på att ta examen

89 procent av de uppföljda studenterna på barnmorske- samt läkarutbildningar hade tagit ut sin avsedda examen 2015/16. I botten på Universitetskanslersämbetets statistik över genomströmning på svenska lärosäten ligger arkitektstudenterna. Bland dem var examensfrekvensen 43 procent. Kvinnor har generellt sett större examensfrekvens än män.