Wikimedia commons/Santeri ViinamäkiEn läkarstudent misstänks ha tjuvkikat på facit under tentamen.

Misstanke mot tjuvkikande läkarstudent

Än en gång tros fusk ha förekommit på en så kallad MEQ-tentamen med patientfall på läkarprogrammet. Vid en sådan får studenten inte gå tillbaka och titta på besvarade frågor, efter att de tagit upp följande papper som innehåller facit.

Efter en tentamen i början av januari fick kursansvarig lärare fyra mejl från olika studenter som tyckt sig se en och samma student fuska. Man gick igenom studentens svar och fann dem i många fall snarlika facit. Hen har nu anmälts för misstanke om vilseledande vid examination.