Wikimedia commons/ZaratemanAlicante lockar svenska pensionärer med sol och värme. Eftersom så många nordeuropéer bor där behöver de inte lära sig spanska.

Spaniensvenskar dåliga på integration

Många nordeuropéer flyttar till Spanien efter pensionen. De flesta känner sig hemma och socialt inkluderade, men har i själva verket begränsad kontakt med lokalbefolkningen och lär sig inte spanska, visar en ny studie av Per Gustafson, forskare vid IBF, Uppsala universitet, och norska kollegan Ann Elisabeth Laksfoss Cardozo.
Eftersom pensionärerna ofta bosätter sig i flerspråkiga miljöer kan de lätt ta sig fram på engelska, eller rentav sitt modersmål. Spanjorerna uppfattar dem snarare som turister än som invandrare, vilket bidrar till att göra det svårare för de nordeuropeiska pensionärer som faktiskt vill bli en del av det spanska samhället att få kontakt med lokalbefolkningen. Å andra sidan innebär det också att spanjorerna inte ser deras bristande integration som ett problem.