Illustration: Marta Ronne De som disputerat har enligt ny undersökning lätt att etablera sig på arbetsmarknaden.

Disputation lönar sig

82 procent av männen och 80 procent av kvinnorna som avlagt doktorsexamen under perioden 1998-2012 var tre år senare etablerade på arbetsmarknaden. Högst var etableringe inom teknik, lägst inom humaniora och konst. Den största gruppen, nära hälften av de disputerade, var statligt anställd. 39 procent av männen arbetade i privat sektor, jämfört med 25 procent av kvinnorna.
Det visar en ny rapport från Universitetskanslersämbetet.