Wikimedia commonsRäntan på studielån höjs, men är fortfarande låg i jämförelse med snittet för den senaste tioårsperioden.

Höjd ränta på studielån

Idag fastställde regeringen räntan på studielån fär 2019 till 0,16 procent. Det innebär en höjning med 0,03 procentenheter sedan 2018.  Räntan beräknas på genomsnittlig upplåningskostnad för staten de senaste tre kalenderåren, därtill subventionerar staten den ränta den enskilde betalar med 30 procent.

Under perioden 2008- 2018 låg räntan på studielån i snitt på 1,36 procent.