Foto: Sandra GunnarssonUppsalastudenten går back mer än den genomsnittliga studenten.

Dyrt för Uppsalastudenter

Uppsalastudenterna går back drygt 500 kronor varje månad, visar en uträkning gjord av Uppsala studentkår. Det är mer än den genomsnittliga studenten i Sverige som bara förlorar runt 200 kronor.

Sedan 2006 har Sveriges förenade studentkårer, SFS sammanställt omkostnaderna för en student som lever på studiemedel. Förra året uppgick förlusten till 285 kronor och under 2016 väntas förlusten bli 202 kronor varje månad. Dessa siffror kan jämföras med en beräknad förlust på 849 kronor för år 2014. Studenterna har med andra ord fått det bättre på senare år, men det beror på att lånedelen utökats med 1000 kronor, vilket kan påverka studenterna ekonomiskt på längre sikt. 

Uppsala studentkår har gjort en egen uträkning som visar att Uppsalastudenterna har det ännu sämre. Bostadskostnaderna i Uppsala är högre än genomsnittet vilket gör att den totala förlusten varje månad under 2016 uppgår till - 535 kronor. 

– Andelen hyresrätter måste öka och hyrorna subventioneras. Det är oacceptabelt att studenter förväntas betala 40 % av sin inkomst i hyra. Till detta hör också att många tvingas hyra i andrahand och på andrahandsmarknaden är det ofta ännu högre hyror, säger Miranda Cox, vice ordförande vid Uppsala studentkår. 

Studentbudget, Uppsala sammanställning av Uppsala Studentkår

Inkomster i kronor

Lån 7088

Bidrag 2816

Totalt 9904

 

Utgifter i kronor

Bostad 3815

Medier inklusive telefoni 920

Mat, hemlagad inklusive matlåda 2130

Kläder, skor 605

Personlig hygien inklusive tandvård 465

Hemförsäkring 50

Förbrukningsvaror 100

Kollektivresor 525

Hemutrustning 370

Fritid 640

Studiematerial 810

Kåravgift 9

Totalt 10 439

Inkomster – utgifter = - 535

 

 

SFS Studentbudget 2016

Inkomster i kronor

Lån 7088

Bidrag 2816

Totalt 9904

 

Utgifter i kronor

Bostad 3390

Medier inklusive telefoni 920

Mat, hemlagad inklusive matlåda 2130

Kläder, skor 605

Personlig hygien inklusive tandvård 465

Hemförsäkring 110

Förbrukningsvaror 100

Kollektivresor 540

Hemutrustning 370

Fritid 640

Studiematerial 810

Kåravgift 26

Totalt 10 106

 

Inkomster – utgifter = -202

 

I SFS beräkningar har man bland annat utgått från en genomsnittlig hyra baserad på studentbostadsbolagen i Sverige samt konsumentverkets rapport Koll på pengarna från 2016.

I beräkningarna har man inte tagit med oförutsedda utgifter, som till exempel kostnader för medicin. Inte heller kostnader för glasögon, alkohol, resor eller tobak ingår i utgifterna.

Uppsala studentkår har tagit hänsyn till lokala kostnader rörande kåravgift, hemförsäkring, kollektivtrafikresor och bostadskostnader.