Beslutet utgår från de olika organisationernas medlemssiffror – vilket gjorde att Uppsalaekonomerna fick kårstatus för några, men inte alla, institutioner de ville företräda.

Klart: nya kårer vid Uppsala universitet

Fyra Uppsalakårer blir sex när Uppsalaekonomerna och Juridiska föreningen får kårstatus. Idag fattade universitetets styrelse sitt beslut – som var enhälligt och utgick från de olika föreningarnas medlemsantal bland studenterna de vill företräda. Uppsala studentkår beslutar den 9 mars om de ska överklaga konsistoriets beslut.

Om beslutet

Beslutet om kårstatus var enhälligt. De studentrepresentanter som sitter i konsistoriet deltog inte i själva beslutet, för att undvika jäv.

De kårer som tilldelades kårstatus var Uppsala studentkår, Uppsala teknolog- och naturvetarkår, Rindi, Farmacevtiska Studentkåren, Uppsalaekonomerna och Juridiska föreningen.

Om inte beslutet överklagas träder det i kraft 1 juli 2016.

Som Ergo tidigare rapporterat om har Juridiska föreningen och Uppsalaekonomerna haft ambitionen att bryta sig ur Uppsala studentkår och få egen kårstatus. Nu har konsistoriet, Uppsala universitets styrelse, fattat ett beslut efter förslag till beslut från rektor: både JF och UE kommer att vara kårer de närmaste tre åren, tills det är dags att ansöka igen.

– Det är klart att det känns lite tråkigt att föreningar väljer att gå den här vägen. Vi vill ju kunna företräda den enade studentrösten, kommenterar Caisa Lycken, ordförande för Uppsala studentkår, dagens besked.

På konsistoriets pressträff efter att beslutet fattats förklarade rektor Eva Åkesson hur man gått tillväga:

– Medlemsantalet är vad som varit helt och hållet vägledande, säger rektor Eva Åkesson, och hänvisar till de överklaganden som gjorts tidigare, där just medlemsantalet varit avgörande.

På juridiska fakulteten var skillnaden ungefär 200 personer till Juridiska föreningens fördel. På de ekonomiska institutioner som Uppsalaekonomer sökt kårstatus för hade två däremot en övervikt medlemmar från Uppsala studentkår, som därför får behålla kårstatusen för Statistiska institutionen och för Ekonomisk-historiska institutionen.

Ser ni från universitetets håll några risker med att Uppsala studentkår splittras? Som att studentrösten kan försvagas?

– Fler kårer ställer större krav på ett gott samarbete för att se till att vi får ett starkt studentinflytande. Jag kommer att göra vad jag kan för att stötta och uppmuntra ett starkt studentinflytande, säger Eva Åkesson.

Förbereder ni er på en överklagandeprocess nu?

– Om det blir ett överklagande hoppas jag att det behandlas skyndsamt av nämnden, så vi får det klart innan halvårsskiftet.

 

Om Uppsala studentkår ska överklaga till Överklagandenämnden för högskolan, kommer fullmäktige att besluta om den 9 mars. Styrelsen träffas den 25 februari och ska då bestämma vilket förslag till beslut de ska lämna till fullmäktige. Enligt Caisa Lycken finns det intressanta frågor att utreda – som hur man ser på distansstudenter till exempel.

– Men det kommer att behövas en strategisk diskussion om vad som är bäst för studenterna, sammanfattar hon.

 

***

Daniel Gustavsson är ordförande för Uppsalaekonomerna och beskriver en tomultartad, känslosam scen på plats hos föreningen.

– Det var ett ganska oväntat beslut! Det är många som har jobbat många timmar ideellt för det här så det är klart att det är många som är glada, säger han.

Men, tillägger han, nu får man läsa beslutet i sin helhet, innan man vet vad som händer. Blir det en överklagan från någon part ska man förbereda sig för det.

Även hos Juridiska föreningen kommer man vara redo för en överklagandeprocess om en sådan blir av, meddelar den nytillträdde ordföranden Felix Wideroth.

Hur känns det?

– För oss känns det väldigt bra.

Var det väntat?

– Nja, vi var varit ganska nervösa, men vi har såklart hoppats, säger Felix Wideroth.