Foto: Olov-Anders Sikku– Om allt funkar som det ska så resulterar det i en rektor som har förtroende hos universitetet –lärare, studenter, forskare, medarbetare – och hos konsistoriet, säger Carola Lemne angående den omdebatterade tillsättningsprocessen av UUs rektor.

Lemne om rektorstillsättningen

Frågan om hur tillsättningen av rektor bör gå till vid Uppsala universitet (UU) har den senaste tiden diskuterats flitigt på debattsidor och sociala medier. UNTs Håkan Holmberg ställer sig idag i sin ledarkrönika (11/10) frågan när UUs ordförande Carola Lemne ämnar svara på anklagelserna om att hon vill öka toppstyret av universitetet. Ergos Daniel Fjellborg ringde upp Carola Lemne för att prata om bland annat dessa anklagelser.

– Ja, det är ju intressant hur konspiratoriskt det kan bli ibland, säger Carola Lemne angående den senaste tidens kritik.
Diskussionen om hur processen för nästa rektorstillsättning bör se ut blossade upp efter en debattartikel av Näringslivets forskningsberedning i Dagens Nyheter den 17/9. Forskningsberedningen föreslog bland annat att studenters och forskares inflytande över rektorstillsättningar borde strypas samt att universitetsstyrelsernas makt att avsätta rektorer skulle stärkas. Moteld kom omedelbart från ett antal forskare vid UU som menade att förslaget bröt mot universitets kollegiala traditioner. Man krävde även att konsistoriets (UUs styrelses) ordförande Carola Lemne skulle tydliggöra sin inställning i frågan eftersom hon vid sidan av ordförandeposten även är VD för Svenskt Näringsliv, vilka finansierat forskningsberedningen. Lemne säger till Ergo att forskningsberedningens förslag inte är något hon själv driver. Hon betonar istället en balans i inflytandet över rektorstillsättningen.
– Om allt funkar som det ska så resulterar det i en rektor som har förtroende hos universitetet –lärare, studenter, forskare, medarbetare – och hos konsistoriet, säger Lemne.
Vid konsistoriets möte den 15/9 presenterade Lemne ett PM med beslutsförslag om tillsättningsprocessens utformning. Ett PM som hon menar bör ses som en sammanfattning av en pågående diskussion i konsistoriet.
– Den delen av PMet var ju inte tänkt för beslut där och då. Men det framgick inte tydligt, säger hon.

Studentkårerna i Uppsala har i en debattartikel i UNT (3/10) krävt att förslag om tillsättningsprocessen remitteras inom universitet innan beslut fattas.
– Ja, det är ju många som har tyckt det. Och jag menar, det är som sagt inte jag som ensam beslutar det, utan det är konsistoriet. Men det känns väl väldigt naturligt att det skulle bli så, säger Lemne.
Hon menar fortsatt att konsistoriet bör ha ett reellt inflytande över rektorstillsättningar eftersom det är de som utkrävs på ansvar om något går på tok till följd av rekryteringen. Att även forskarkollegiet och studenterna ska tillsäkras inflytande över processen ser hon som en självklarhet. Hur detta inflytande bör säkerställas är dock ännu oklart och något som fortsatt kommer att diskuteras under hösten.
– Vilken roll har konsistoriet och vilken roll har hörandeförsamlingen och så vidare. Vi har ju inte haft den diskussionen ännu.

En längre intervju med Carola Lemne kommer att publiceras i Ergos novembernummer.