Wikimedia commons/Alejandro EscamillaAtt be en kompis fylla i din signatur för att det ska se ut som att du har varit närvarande kan leda till avstängning.

Student kan bli avstängd för falsk signatur

Att låta en kompis skriva din signatur på närvarolistan räknas som fusk. En student på läkarprogrammet har anmälts för vilseledande vid examination och riskerar konsekvenser.

En läkarstudent misstänks för att vid upprepade tillfällen ha uteblivit från obligatoriska moment på utbildningen, men försökt mörka detta genom att låta andra personer fylla i hens signatur på närvarolistan. I anmälan framgår att flera signaturer skiljer sig så pass mycket från den som har konstaterats vara äkta att man kan anta att studenten inte har skrivit den själv.

Själv hävdar studenten att hen vid ett av tillfällena inte vet varför hen är registrerad som närvarande, hen uppger att hen inte var i Uppsala då. I övriga misstänkta fall ska kompisar ha fyllt i hens signatur, antingen för att hen varit försenad eller bara för att ”hjälpa till”. Studenten ska vid samtal med läkarprogrammets studierektor ha kunnat redogöra för innehåll vid misstänkt missade seminarier, men inte kunnat bevisa att hen faktiskt har varit där.

Universitetsjurist Magnus Hallberg säger att den här typen av vilseledande vid examination behandlas som andra anmälningar av misstänkt fusk, såsom plagiat.

– På moment med obligatorisk närvaro kan man inte bli godkänd om man är borta. Precis som vid andra typer av fusk kan detta leda till avstängning eller varning.

Signaturförfalskning är ett mindre vanligt ärende än plagiat. Men detta är inte första gången en student bedömts vara skyldig till den typen av vilseledande.

– Tidigare har det förekommit att en läkarstudent förfalskade en läkares signatur på sin praktik. Det är något man ser allvarligt på, säger Magnus Hallberg.