Foto: Sandra GunnarssonMot en ljusare framtid? Heimstaden har planer för Flogsta höghus, men det är ännu oklart hur de kommer att påverka studenter.

Samtal om framtiden för Flogsta höghus

Efter vinterns kontroverser kring Flogsta höghus försöker universitetet, kommunen och Heimstaden enas om hur man bäst kan gå vidare. Universitetsdirektör Kay Svensson har goda förhoppningar om samarbetet. Uppsala studentkår uttrycker oro för att studentkorridorerna ska försvinna.

I fredags eftermiddag möttes tre parter med intressen i de omtvistade studentbostäderna på Sernanders väg. Kay Svensson, universitetsdirektör, sade den 30 januari att det skulle ge allvarliga konsekvenser för universitetet om de 2000 studentbostäderna skulle byggas om till lägenheter för icke-studenter, och att han önskar en dialog med hyresvärden Heimstaden. Efter fredagens möte är han hoppfull.

– Vi hade ett bra samtal, med en del klargöranden. Heimstaden anförde att det är stort slitage på området och vi började prata om möjliga sätt att gå vidare, säger Kay Svensson.

Exakt vad som diskuterades under mötet vill han inte gå in på, för att undvika att samtalet sker via medier och inte direkt mellan parterna.

– Men det kändes bra att vi kunde prata, och det är en viktig sak.

Även Pontus Rode, senior investment manager på Heimstaden, tycker att de har haft ett möte i positiv anda.

– Jag tror att vi kan ha ett bra fortsatt samarbete kring hur området kan utvecklas. Jag tycker att universitetsdirektör Kay Svensson har en väldigt bra inställning, säger han.

Vad gäller Heimstadens planer på ombyggnation ges inga raka besked, men Pontus Rode uppger att man fortfarande ser över möjligheten att göra om studentrummen till lägenheter med egna kök. Korridorer med tolv hyresgäster som delar kök och vardagsrum är inte en speciellt attraktiv boendeform, menar han.

– Vi vill rusta upp, och det är bra om man slipper stångas med elva andra där man bor.

I dialogen med universitetet och kommunen har man även berört möjligheten att bygga nytt i området, och Pontus Rode skulle helst se en blandning mellan bostäder för studenter och för icke-studenter.

– Att stänga ute en eller annan kategori är inte det bästa. Uppsala behöver fler bostäder överlag. I dag har vi 2000 studentbostäder men i framtiden kan det bli upp till 5000 lägenheter.

Däremot vill han inte svara på i vilken utsträckning de renoverade och de eventuella nybyggda lägenheterna kommer att vara vikta för studenter.

Daniel Simmons, ordförande i Uppsala studentkår, delar inte Pontus Rodes uppfattning att studentkorridorer inte skulle vara önskvärda utan tycker det vore synd om boendeformen skulle försvinna.

– För många nya och internationella studenter är korridorer viktiga då det krävs mindre kötid och de har en lägre hyra. Det är viktigt att tänka på att studentgruppen inte är homogen och det bör inte bostadsutbudet vara heller, säger han.