Foto: Sigrid AskerKlottret i protest med Sverigedemokraterna håller på att tvättas bort.

Laddat inför SD-möte på Ekonomikum

Ska universitetet upplåta lokaler till Jimmie Åkessons parti? Enligt policyn för uthyrning går det inte att neka dem, menar intendent Peter Götlind.

I kväll håller Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna (SD) ett helstängt förenings- och medlemsmöte i en hörsal på Ekonomikum. Detta innebär att för att kunna delta måste man prickas av mot en medlemsförteckning. Informationen om mötet har endast gått ut internt till SD:s medlemmar och på SD Upplands webbsida måste man logga in med sitt lösenord för att få läsa ”Handlingar för SD Upplands årsmöte”.

På frågan om varför universitet upplåter sina lokaler till SD säger intendent Peter Götlind :

– Eftersom vi har en policy om att hyra ut externt så har vi också en lika behandlingsprincip och då har vi ingen rätt att säga nej till någon på grund av deras åsikter. Det krävs i princip att det finns risk för att någon förstör lokalen för att vi ska kunna säga nej, tyvärr.

Mötet är dock omstritt. Under natten klottrades entréerna ned med budskap som ”Järnrör inte mina kompis” och ”Jimmie din sopa, åk hem och bränn ut dig”. Jan Ottosson, professor vid Ekonomisk-historiska institutionen är kritisk till att universitetet upplåter lokal till SD.

– Jag är inte för ett förbud men jag vill att universitet och akademikerna reflekterar över vilka riktlinjer vi har. Jag vill att vi själva initierar en diskussion innan något sådant här händer igen.

Gustav Svensson, ordförande för Uppsalaekonomerna har inga kommentarer om vad de anser om att SD fått boka lokalen:

– Vi är en partipolitiskt obunden förening, säger han.

SD har hyrt lokalen från klockan 16.00 idag men själva mötet börjar först klockan 18.00.

– SD får betala vanlig tariff för själva hyran av hörsalen och sen kan det behöva göras en säkerhetsbedömning. Vad de polisiära myndigheterna tar ut för ersättning vet jag inte. Om vi gör en bedömning att det behövs ordningsvakter så får de betala för dem, men detta hanterar säkerhetsavdelningen, säger Peter Elenfalk byggnadsdirektör vid Byggnadsavdelningen.

– Vi har bokat fyra stycken ordningsvakter mellan 17.00 och 20.00, säger Christina Boman, säkerhetschef vid Säkerhetsavdelningen på Uppsala universitet.

Det blir en kostnad på drygt 4 600 kronor som partiet själv får stå för.

Lisa Sannervik, presstalesperson vid polisen, berättar att de har tillsatt en särskild resurs för eftermiddagen och kvällen. Deras uppgift är att mötet ska kunna hållas enligt plan.

– Allmänna sammankomster är grundlagslagsskyddade och polisens uppdrag är att se till att de går att genomföra. Det kommer inte att bli några extra kostnader för SD för vår särskilda resurs, säger Lisa Sannervik, utan att vilja berätta vad denna särskilda resurs innebär eller kommer att kosta skattebetalarna.

Institutionen för informatik och media, som håller till på Ekonomikum, håller under kvällen ett seminarium om neofascism i Europa på baksidan av lokstallarna, utanför hörsalarna vid entrén. Detta med anledning av SD: s möte.