Privat foto/ Wikimedia commons/TanzaniaYlva Ekström har varit med och utformat det nya kandidatprogrammet för framtidens medier.

Ny utbildning för nytt mediesamhälle

Medierna är i ständig förändring. Det nya kandidatprogrammet i medier, kommunikation och journalistik ska ge en bred ingång för den som vill verka i branschen.

Snart startar en ny kandidatutbildning vid institutionen för informatik och media. Den riktar sig till framtidens journalister, kommunikatörer, medievetare och kanske yrkesroller som ännu inte finns. Ylva Ekström, lektor och pedagogisk studierektor i medie-och kommunikationsvetenskap, menar att det treåriga programmet kommer att ge en bred ingång till den föränderliga mediebranschen och en global utblick. Utbildningen ska kombinera studier i medie-och kommunikationsvetenskap och journalistik med praktiska tillämpningar inom områdena.

– Oavsett om man ska jobba som journalist, kommunikatör eller något annat inom media behövs en bred och djupt förankrad förståelse för hur dagens mediesamhälle fungerar, säger hon.

Första året läser alla 40 studenter som kommer att antas samma kurser, därefter får man välja mellan tre olika spår: journalistik, medier och kommunikation. Under termin fem finns möjlighet att göra praktik inom sitt valda område.

– De som läser journalistikspåret får alltså möjlighet till betydligt mer praktik än på den redan befintliga påbyggnadsutbildningen i journalistik, som bara har sex veckor. Man kommer också få tillfälle att skriva grävande reportage under utbildningen, säger Ylva Ekström.

Journalist är ju inte direkt ett bristyrke. Behövs det verkligen fler?

– Det behövs en annan typ av journalister, som är förankrade i nutidens mediesamhälle. Journalistik, media och kommunikation genomsyrar allt i dag. Kunskaperna från det här programmet är viktiga även om man inte arbetar som journalist i traditionell mening, säger Ylva Ekström.

Kandidatprogrammet kommer att gå och söka inför höstterminen 2017. Den kräver grundläggande behörighet samt engelska B.