Foto: Lina SvenskEn längre paus togs för att ledamöterna skulle kunna ringa in några partikamrater och därmed kunna fatta beslut om den framlagda motionen. Och Ergoredaktionen fick tid att fundera på om vissa ledamöter ringt varandra innan mötet för att spika gemensam outfit...

Skralt fum oense om bantning

Ska antalet ledamöter i kårfullmäktige minskas? Under gårdagens fullmäktigemöte var symboliken talande – ledamöter ringdes in för att omröstningen skulle kunna bli gällande. Efter en het debatt och några ilskna tillrop kunde kårfullmäktige slutligen rösta igenom motionen. Nästa beslut kommer att tas i höst.

Foto: Lina SvenskHej fumledamot!
Anton Berg Niemelä, S-studenter, läser företagsekonomi.

Vad har du för snack?
– Inget, vi brukar få fika här.
Ingen skinka med alltså?
– Nej, den där falafelmackan jag fick här var så god!
När tror du vi kommer bli klara idag?
– Klockan... 18.52 [Bra gissat! mötet slutade 18.50, reds. anm.]. Det är väldigt lite på dagordningen.
Hur har du tänkt kring din fum-outfit?
– Jag har tänkt att den ska spegla mitt grå inre.
Är du grå på insidan?
– Alltid grå på insidan. Tycker att samhället ska byggas av betong inifrån och ut.
Mm och så läser du företagsekonomi, är det också grått?
– Jag gör det grått. Skriver om offentliga organisationer.
Men om du läser företagsekonomi borde ju du tillhöra en annan kår, varför här?
– Jag är med i Uppsala studentkår. Jag är nog Uppsalaekonomernas sämsta medlem.

Uppsnappat

Diskussioner om pi (π) fördes i mötespresidiet under pausen, med anledning av pi-dagen (14/3). “Vad är det numret egentligen? Jag har aldrig riktigt förstått det…” och “I det numret ryms hela universum typ” eller något likaledes “deep” sades.

“Man får äta jättegod soppa med Casper!” – Gustav Sundell försökte använda “gruppdejt” med kårens kanslichef som salespoint för att söka till posten som suppleant till Stiftelsen Studenten.

“Sten är inte här idag för han är i kronans tjäns” – Jonathan Arvidsson om partikamraten Sten Storgärds frånvaro. Max Stenberg försökte korrigera det till “folkets tjänst” utan större framgång.

Endast  22 ledamöter var på plats under marsfullmäktiges öppnande under tisdagskvällen. Senare skulle ledamöter komma att behöva ringas in, men under tiden fortsatte mötet som vanligt. Ordförandeduon Daniel Simmons och Karin Ottander föredrog sitt PM och berättade bland annat att de försökt värva medlemmar på campus.
– Det är lite sorgligt, vi kan ju inte skryta med att vi värvade medlemmar just där och då. Men det var bra stämning, sa Karin Ottander.
Trots att värvningen inte gav mycket frukt, har ändå Uppsala studentkår 14 000 medlemmar, vilket är mer än vad man budgeterat för. Även ekonomin går bättre än planerat.
– Vi har inte gjort av med så mycket pengar som vi planerat att göra av med, sa Daniel Simmons.
Detta beror bland annat att på att man inte haft studentombud på lika många procent som man beräknat för under sommaren och att annonsförsäljningen för Ergo gått bättre.
En annan fråga som lyftes var hur arbetet för kommittén som ska undersöka Uppsala studentkårs framtid, fortlöpt under hösten och våren. Daniel Simmons berättade att de bland annat undersökt hur det ser ut för andra paraplyorganisationer i landet och försökt formulera en målbild. Men detta är en fråga som kräver noggranna underlag, förklarade Karin Ottander.
– Jag tror nog inte att man kommer ta fram ett skrivet dokument för kårfullmäktige att ta ställning till, sa Karin Ottander.  
Martin Holmer, ordförande i medicinska sektionen, berättade att man planerade för höstens föreläsningar. Sektionen håller även på att utreda vad som händer med studenternas matplatser på Akademiska sjukhuset. På grund av omfattande ombyggnation riskerar 50 procent av dem att försvinna. Ett annat problem han lyfte var att universitetet och studentrepresentanter saknade insyn i arbetet med bygget på Akademiska och hur det påverkar studenter och anställda.

Mötets huvudnummer var den motion som lades fram under februarifum av UUS, men som då bordlades av olika anledningar. I motionen föreslås att kårfullmäktige bör banta antalet ledamöter från 41 till 33, detta för att komma till bukt med den låga mötesnärvaron och de många problem det för med sig – till exempel möjligheterna att rösta igenom en stadgeändring, som den föreslagna, vilket blev nästan pinsamt uppenbart under gårdagskvällen.
Kort förklaring: det står i Uppsala studentkårs stadgar att kårens fullmäktige “består av 41 ledamöter”, vilket innebär att 21 mandat krävs för att få majoritet i en fråga, eller 28 mandat (två tredjedelar) för att få till en ändring av stadgan. I och med att den framlagda motionen föreslår en ändring av stadgan krävs alltså att minst 28 av ledamöterna bifaller förslaget vid två separata fullmäktigemöten för att förslaget ska gå igenom.
Åter till marsfum. Eftersom antalet ledamöter på plats var för få för att rösta igenom förslaget, ajournerades mötet i ungefär 20 minuter för att man skulle ha möjlighet att tillkalla tillräckligt många partikamrater för att få till en giltig röstning. Strax efter klockan sex var 27 ledamöter närvarande och en 28e på gång. Men...
– Ni behöver inte kalla in den sista. Vi har just haft en kort överläggning inom partiet och kommit fram till att vi kommer rösta mot förslaget, sa Max Stenberg, S-studenter.
Spridda “skämtar ni?” och “när är det okej med lynchning?” hördes i bänkraderna. Debatt i frågan öppnades upp. S-studenter menade att de inte såg poängen med att fatta ett beslut just under marsfum, då nedskärningen av antalet ledamöter inte kommer att ske förrän efter kårvalet 2018 om motionen bifalles, och att beslutet därför borde fattas av det nya kårfullmäktige som tillträder efter kårvalet 2017.
AFK och UUS menade å andra sidan att det inte kommer bli lättare, om ens möjligt, att rösta igenom motionen under kommande möten, då det (uppenbarligen) är svårt att skrapa ihop ens 28 ledamöter till detta mötet. Fumordförande Jonathan Arvidsson röt till:
– Jag måste bara säga att jag tycker det är respektlöst av S-studenter att inte komma förberedda till mötet. Vi är många som lägger ner mycket tid på att förbereda de här mötena för att de ska kunna genomföras så smidigt som möjligt och nu har vi ringt in folk som kanske egentligen inte hade tid att medverka idag och så kan vi ändå inte få till ett beslut. Jag förväntar mig inte att ni ska läsa igenom alla mötesdokument innan ni kommer hit, men att under mötets gång ändra ståndpunkt och förstöra för alla andra är respektlöst. Tack för ordet!
Kårordförande Daniel Simmons (UUS) föreslog att fullmäktige kunde bifalla förslaget den här första gången och sedan överlåta den andra röstningsomgången (det krävs två rösttillfällen för att få igenom en stadgeändring, om ni minns) till det nya fullmäktige som väljs i april. S-studenter gick till slut med på resonemanget och när den 28e ledamoten var på plats kunde så motionen bifallas och mötet avslutas 18.50.

Gustav Sundell
(UUS) som författade motionen säger efter mötet att han är nöjd med utfallet.
– Jag föreslog redan 2014 att man skulle tillsätta en utredning för att ta fram en sådan här motion, men den bordlades då och togs inte upp igen.
Vad tycker du om S-studenters inspel?
– De har rätt att uttrycka sina åsikter i frågan, vi har högt i tak i våra diskussioner här.
Hur hade du reagerat om de hade röstat mot förslaget?
– Då hade det fått vara så. Personligen skulle jag inte påverkas så mycket eftersom jag alltid kommer till fullmäktigemötena ändå.
S-studenter ansåg dock att det var olämpligt att fumordförande gav sig in i diskussionen.
– Vi tycker det är märkligt att han kallar det tramsigt att vi ändrar åsikt under ett demokratiskt möte. Det är vår rätt att göra det, sa Jakob Stone
Kan ni inte förstå hans frustration då?
– Vi kan förstå den, men det måste ju finnas utrymme för debatt och vi ändrade ju faktiskt vår ståndpunkt efter diskussionerna.