Wikimedia commons/ Rikard ÅgrenTiden rinner ut med råge för projektet om social och etnisk separatism som fått över 2 miljoner i bidrag från forskningsrådet Formas.

Beviljades 2 miljoner – anmodas om utebliven slutrapportering

Projektet med deadline våren 2015 är fortfarande inte klart. Bidragsgivaren Formas anmodar nu Uppsala universitet att inkomma med slutrapportering senast 31 maj. Projektansvarig professor Irene Molina hänvisar till tidsbrist.

Uppsala universitetProfessor Irene Molina är huvudansvarig för det försenade projektet.

Forskningsprojektet En planering för segregation? Social och etnisk separatism i den svenska staden beviljades 2010 ett bidrag på 2 716 000 kronor av forskningsrådet Formas. Medlen fick disponeras till och med 2014 och en ekonomisk samt vetenskaplig slutrapportering skulle enligt beslutet inkomma senast 31 mars 2015. 10 april 2015 förlängdes dispositionstiden med ett år, efter ansökan av Uppsala universitet. 31 mars 2016 inkom den ekonomiska slutrapporteringen, men den vetenskapliga saknas ännu, över ett år senare.

– Huvudansvarig för projektet, professor Irene Molina, har sedan dess blivit påmind sex gånger. Nu anmodar vi Uppsala universitet att lämna in den vetenskapliga slutrapporteringen senast 31 maj, säger Kajsa Ljung, chefsjurist på Formas.

Hon menar att det är ovanligt att projekt som fått bidrag får anmodan. De allra flesta rapporterar in resultat i enlighet med beslutet.

– Vi ser allvarligt på detta. Om man får pengar förväntas man följa reglerna som finns.

Irene Molina garanterar att de vetenskapliga slutrapporten kommer att lämnas in innan maj månad är slut. Allt material finns. Anledningen till att den blivit försenad är tidsbrist.

– Jag har inget annat försvar. Jag är samtidigt prefekt på Institutet för bostads- och urbanforskning och har miljoner andra saker att göra och ingen att delegera till. Det är tyvärr prefektens verklighet, man hinner inte allt, säger hon.

Det går inte att söka nya pengar från Formas innan projektet är formellt avslutat, men utöver det menar Irene Molina att förseningen inte är något allvarligt.

– Det påverkar ju bara mig.

En timme efter att denna artikel publicerats meddelar Irene Molina att projektet nu är avrapporterat.