Foto: Sandra GunnarssonMer cash för studenter – av den sort du inte måste betala tillbaka – väntar nästa år om Vänsterpartiet och regeringens förslag i budgetpropositionen går igenom.

Klirr i kassan för studenterRegeringen har föreslagit en höjning av bidragsdelen på studiemedlet från och med 1 juli 2018. För studenterna kommer det innebära runt 300 kronor mer per månad. Ett tacksamt tillskott för många, men räcker det för att täcka upp den summa genomsnittsstudenten går back varje månad?

11 314 kronor i månaden

Studerande i Sverige har sedan 1965 rätt att söka studiemedel som består av lånedel och en bidragsdel. Rättigheten omfattar lån och bidrag för studier i 240 veckor för studier på eftergymnasial nivå. Studiemedlet följer prisbasbeloppet och ligger innevarande år på 2504 kr per vecka, där 712 kr är bidrag och 1792 lån. Studiemedlens totalbelopp kommer efter höjningen bli 2 611 kr per vecka, varav 791 kronor avser bidrag och 1 820 kronor avser lån, vid heltidsstudier. Med höjningen, samt korrigering för prisbasbelopp, kommer en heltidsstuderande från och med höstterminen 2018 att få ut sammanlagt 11 314 kronor per studiemånad.

I söndags annonserade vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt att regeringen i samarbete med Vänsterpartiet föreslår en höjning av studiebidraget om ungefär 300 kronor i månaden i budgetpropositionen för 2018.

– Vi är positiva till att bidraget höjs. Det har gått 11 år sedan bidraget höjdes sist och det är viktigt att det blir mer balanserat mellan bidrags- och lånedelen av studiemedlet, säger Jacob Adamowicz vice ordförande Sveriges förenade studentkårer till tidningen Lundagård, men understryker i samma intervju att mer borde göras för att förbättra studenters ekonomi:
– Till exempel borde man se över antal veckor som man kan få studiemedel. Eftersom det just nu är begränsat till sex år så blir det svårare att återkomma senare i livet till högre utbildning.

Även på Uppsala studentkår är man positivt inställd till höjningen, om än med viss reservation.

– Det är positivt att regeringen tagit till sig och försöker åtgärda att studenterna går back varje månad. 326 kronor är vad SFS räknat ut att rikssnittet av studenterna går back varje månad. Men fortfarande täcker det inte upp motsvarande summa för Uppsalastudenterna, säger Uppsala studentkårs ordförande Max Stenberg.

Enligt en undersökning gjord av Uppsala studentkår 2016 går studenterna i Uppsala back 513 kronor varje månad. Framförallt är det högre bostadskostnader här som gör det dyrare än för studenter på andra orter.  

Om propositionen går igenom kommer bidraget att höjas från och med 1 juli nästa år.

Sandra Gunnarsson och Lina Svensk