Foto: Sandra GunnarssonMentometerknappar krävdes för alla omröstningar. Här syns AFK-s Ludvig Lundgren dela ut till sina partikamrater. Strax därefter röstade en majoritet igenom förslaget om att banta fum från 41 till 33 ledamöter.

41 blev 33 och “man” blev “en”

Efter nästa kårval kommer fullmäktige att bantas. Styrelsens verksamhetsplan antogs efter ändring av pronomen och tofsviporna var som vanligt attraktiva. Ergo rapporterar om höstterminens första kårfullmäktigemöte.

Foto: Sandra GunnarssonHej fumledamot!
Isabel W. Sörensen, Fi-studenter, läser till psykolog.

Hur har du tänkt med din outfit?
– Jag är sjuk, så jag ville ha mycket stickat nära ansiktet.
Hur länge har du varit sjuk
– Två dagar.
Imponerande att du tog dig hit ändå
– Det var en som inte kunde komma, så jag hade inget val. Men jag skrev precis i chatten att jag är glad att jag kom hit. Det är intressant och jag tycker nya fumordförande är bra.
Vad tror du om beslutet, kommer fullmäktige minskas?
– Ja, det tror jag. Visst är det tråkigt, men det är nog lika bra.

Uppsnappat

WOOOHOW – Ann-Catrin Wells spontana reaktion när fumordförande noterar ett budgeterat minusresultat på en halv mille.

Placeringen i salen – vad hände? För första gången i fums historia(?) hade alla partier satt sig på samma kant, ja nästan i en vänstercentrerad klunga. Kan det vara för att undvika Ergos hökögon tro?

Skinkan? Vi spottade heller ingen skinka. Förändringens vindar blåser.  

Kaffe ska drickas med mjölk – det stod klart efter den test-omröstning som gjordes för att garantera mentometerknapparnas funktion. 18 fumledamöter föredrar kaffet med mjölk, 12 utan och 5 dricker inte kaffe.

På nya/gamla poster

Ordförande och vice ordförande i valutskottet vakantsattes

 

2 Ledamöter i valutskottet: Ida Petäjä valdes, andra platsen vakantsattes


2 suppleanter i valutskottet vakantsattes

 

Val av fem valobersvatörer: Jakob Stone, Magnus Jansson, Fredrik Pousette Falk, Fredrik Hultman, Johannes Brolinsson

 

Val av marskalkar: Therese Schagerholm Dahl och Charlie Strängberg

 

Val av standarförare: Alexander Holsteiner

vice standarförare: Styrelsen delegerar

 

Ergo lämnade innan tofsviporna, vice tofsviporna, klubbmästare och vice klubbmästare hade hunnit väljas.

 

Det var 36 alerta röstberättigade ledamöter som samlades i Eva Netzeliussalen på Blåsenhus för höstterminens första fum. Nye fumordföranden Johan Liljeholm öppnade mötet och tog omgående första tuggan av kvällens omfattande dagordning. Formalian avhandlades snabbt, och sedan var det dags för promemorior. Först ut med en sådan var den nya kårstyrelsen.

Max Stenberg, ordförande i Uppsala studentkår, berättade lite om vad styrelsen gjort sedan de klev på. De hade debatterat, värvat och lagt tid på på att skriva ihop en verksamhetsplan. Han pratade lite kort om de problem som uppstått i doktorandnämnden efter att presidiet hade avsagt sig sina poster. Men efter ett möte i veckan fanns “nästan ett nytt” presidium på plats. Fortfarande saknas dock en ordförande, men det ligger ute en utlysning.

Uppsala studentkår är majoritetsägare i Studentbokhandeln och bokhandelns styrelsen har tagit fram en ny kampanj som hade fallit i god jord.

–  Det har gått bättre för Studentbokhandeln än tidigare terminer. I stället för att alla medlemmar i Uppsala studentkår får tio procents rabatt, har de sänkt priserna med tio procent.

Denna förändring är gjord för att studentbokhandeln ska kunna erbjuda bättre priser än nätbokhandlarna. Kåren var även på plats i Studentbokhandeln för att värva nya medlemmar med lockbetet “gå med i Uppsala studentkår – få tillbaka din anmälningsavgift i värdecheck på Studentbokhandeln”. Detta hade varit lyckat.

Gustav Sundell (UUS) inkom med en synpunkt gällande sociala medier.

– Uppsala studentkår har ett Twitterkonto. Det har inte uppdaterats sedan 22 maj, varför det?

På det svarade Max Stenberg att han inte hade något bra svar, mer än att kåren har en ny kommunikationsplan som förhoppningsvis kommer att klubbas igenom i och med verksamhetsplanen. Där finns strategier för sociala medier.

– Men jag har inte känt av någon jättestor saknad efter Twitter, sade Max Stenberg.

Sektionernas promemorior avhandlades snabbt. Charlie Strängberg från sektion Lära inledde med att berätta att han fått en allergisk reaktion tidigare under dagen, som förklaring till röda ögon, men att han nu mådde bra. Också Läras arbete går enligt uppgift bra, man har kommit igång med medlemsvärvning, det studiesociala arbetet har rivstartat och höstens planer känns roliga.

Medicinska sektionens Camila Lacorazza var också nöjd, de har värvat nya medlemmar och är nästan klara med verksamhetsplanen.

Samseks Sarah Ericsson, berättade att man håller på att utreda rykten om att studenter inte längre får ta studieuppehåll på stadsvetenskapliga institutionen. Hon pratade också om socionomprogrammets eventuella flytt från sociologiska institutionen.

– Professorskollegiet på sociologen sade i våras att de inte längre vara intresserade av att ha programmet. Detta gjorde fakulteten oroliga. Nu har fakulteten föreslagit att starta ett centrum för socialt arbete. Men det är inte säkert var det ska ligga, förklarade Sarah Ericsson.
Var det ska hamna är upp till Samhällsvetenskapliga fakulteten att bestämma, men Samsek och Socionomstudenterna vid Uppsala universitet ställer sig positiva till en centrumbildning då de anser att sociologen varit mer intresserade av att satsa på ren teoretisk sociologi än på socialt arbete. Mer om denna flytt kommer ni kunna läsa i Ergo 23 september.

Humsek hade ingen representant närvarande, men kårens vice ordförande Ann-Catrin Wells berättade att hon har pratat med dem och att de haft en “A-kursturné” som varit kul samt tagit tag i en del nya fall.

Under redovisningen av datum för höstens kommande fullmäktige (14/11 och 12/12) uppmärksammades ett envist surrande i lokalen. Diskussioner utbröt om vad som kunde vara källan. Projektorn?

Sedan tog det schemalagda surret över och man återgick till dagordningen. Första motionen gällde en stadgeändring, som skulle innebära att antalet ledamöter minskas från 41 till 33.

– Första läsningen av motionen ägde rum i april. Nu är det alltså andra läsningen, vilket betyder att röstar vi ja nu är beslutet taget, betonade fumordförande Johan Liljeholm.

Åsikter ventilerades. Originalmotionären Gustav Sundell anförde att han har suttit i fum sedan 2012 och sett att närvaron har sjunkit stadigt.

– Det beror antagligen på att vi har tappat medlemmar till andra kårer. Möten har fått ställas in och vi har fått vänta länge på att kunna fatta beslut. Under året kommer vi behöva fatta tuffa och hårda beslut och då är det bra att vara tillräckligt många.

Pontus Valdemarsson (VSF) ville veta om det fanns någon skriftlig sammanställning som visade att närvaron sjunkit, eller om det bara rörde sig om en känsla. Max Stenberg sade att någon sammanställning inte finns, men att man under hans fyra år i fum ofta har fått vänta med beslut. Gustav Sundell erbjöd sig att göra en, och anförde att beslut bör fattas ändå.

– Tycker ni det är läskigt? frågade ordförande Johan Liljeholm.

Lite, kanske? Efter att fum konstaterat att inga följdändringar krävs om antalet ledamöter minskas menade Max Stenberg att det givetvis är tråkigt att behöva fatta ett sådant beslut för att fullmäktige ska kunna bli beslutsmässig och att det är bra att vara ett stort forum.

– Dessutom är vi många här nu.

– Vi är beslutsmässiga. Men målet borde vara att vi ska vara fulltaliga. En minskning tar oss inte hela vägen dit, men kanske en bit framåt, kommenterade Magnus Jansson (UUS).

Kårens vice ordförande Ann-Catrin Wells sade att hon tycker det är ett tråkigt argument att folk kommer till fum av plikt, snarare än för att de vill driva verksamheten framåt.

Tråkigt eller ej, när siffrorna presenterades efter omröstningen stod det klart, om än med minsta möjliga marginal: från och med valet 2018 kommer Uppsala studentkårs fullmäktige att bestå av 33 ledamöter. 28 personer röstade för, fem emot och två avstod.

Därefter gick man över till kårstyrelsens verksamhetsplan. Efter lite dividerande om huruvida man bäst diskuterade den genom ett åsiktstorg eller inte, kom man fram till att det smidigaste var att alla fick inkomma med ändringsförslag via mail. Ordförande Max Stenberg berättade om planen som ska staka ut Uppsala studentkårs riktning under det kommande året:

– Tanken var att göra en smal verksamhetsplan, men det misslyckades vi med, och det känns kul, sade Max Stenberg som menade att engagemanget hade varit för stort för att skapa en kortfattad plan.
Man började därefter gå igenom planen punkt för punkt. Magnus Jansson från UUS, som anordnat kårvalet tidigare och visste hur svårt det är att få studenter att rösta, uttryckte en viss oro över att styrelsen skrivit att de vill informera om, och få studenter att rösta i kommande kommun- och landstingsval.

– Jag undrar vilka resurser styrelsen tänkt satsa på det, min oro är att det läggs för mycket resurser på det, sa Magnus Jansson.

Max Stenberg svarade att han inte trodde att det skulle krävas så mycket ekonomiska resurser.

– Vi har snarare tänkt att det är ideella personer som ska informera. “Hej det här händer, vad är viktigt för dig. I budgeten har vi också flyttat pengar från bruksinventarier till infomaterial. Det enda som kan tänkas bli kostsamt är slutrapportera sju krav och trycka en sån rapport, sade Max Stenberg.

Isabel W. Sörensen skickade in ett yttrande rörande förändring av språklig art. Hon föreslog att alla “man” i verksamhetsplanen skulle bytas till “en”. Efter ett visst grymtande från UUS-flanken röstade fullmäktige igenom förslaget. Man beslutade alltså att alla “man” byts till “en”. :)

I förbifarten uttrycktes också en önskan om en utredning rörande hur den höjda kåravgiften (från 55 till 65 kronor) påverkat medlemsantalet.

Slutligen kunde man anta den framvaskade verksamhetsplanen efter en del förändringar som mest var av språklig och förtydligande art.  

Nästa punkt gällde budgeten. Den ser i princip likadan ut som när den presenterades på konstfum i våras, med undantag från att 50 000 har flyttats från bruksmaterial till infomaterial. Max Stenberg berättade om utfallet från förra året. Man hade planerat att gå back 800 000, men lyckades spara en halv miljon.

– Ni budgeterar skeptiskt, konstaterade ordförande Johan Liljeholm.

Ett annat konstaterande var att Norreda är en verksamhet som går plus, under senaste året med 3 000. Martin Holmer (VSF) ville veta hur bokningsbeläggningen ser ut.

– Den är väldigt säsongsberoende. Sommar, helger och lov är det många uthyrningar. Det har flaggats för att se över prissättningen, främst för icke kårmedlemmar. Det skulle kunna vara ett sätt att öka intäkterna, sade Max Stenberg.

Budgeten antogs utan protester.


Därefter blev det dags
för valärenden som vi för enkelhetens skull har sammanfattat i faktaspalten intill. Som vanligt blev det mest konkurrens om posten som tofsvipa (personen som håller standarets (Uppsala studentkårs flagga) tofs på universitetshögtider och nobelmiddagen). Sju personer kandiderade varav fyra var på plats. Röstfisket drog igång. “Jag har röstat i alla kårval”, “Jag vet hur tung tofsen är”, “Jag klär bra i frack”. När det blev dags för omröstning uppstod debatt om hur den skulle gå till, mentometer, lappar, mail?
Ergo tappade intresset och bestämde sig för att lämna mötet som nog slutade ganska kort därefter. Typ strax efter 21.