Foto: Akademiska sjukhuset och Lina Svensk”...den som ansett vara ansvarig för examinationen och signerat beslutet [har] inte varit utsedd till examinator, vilket är ett formellt allvarligt fel”, skriver betygsombudsmannen i ett yttrande. "Ett administrativt misstag", menar Matts Olovsson, ordförande för läkarprogrammets programkommitté.

Examinerade utan rätt att examinera

En tilltänkt examinator på läkarprogrammet fattade under våren betygsbeslut utan formell befogenhet att göra det. ”Ett ytterst ovanligt fall”, menar betygsombudsman Maja Elmgren.

Det var efter en anmälan till betygsombudsmannen som det uppdagades att kursen ”Klinisk medicin V” på termin nio på läkarprogrammet hade examinerats av en person som inte var formellt utsedd till examinator. Anmälan i fråga var gjord av en student som var missnöjd över bedömningen som gjorts under hens kliniska praktik vid institutionen för kvinnors och barns hälsa under vårterminen 2017.
– Anmälaren hade skickat med en lista över examinatorerna på den kliniska praktiken och vi upptäckte att den som examinerat inte fanns med på listan. Vi undersökte saken vidare och då framgick det att personen inte var formellt utsedd till examinator, berättar betygsombudsman Maja Elmgren.
Enligt Högskoleförordningen har bara särskilt utsedda lärare rätt att examinera genomgången kurs. I fallet i fråga var examinatorns roll att göra en samlad bedömning av de betygsunderlag som skickats in av de personer som handlett anmälaren under dennes praktik.
– Det verkar som att man bara har missat att formellt utse henne till examinator. Men med det sagt så är det här ändå väldigt problematiskt, säger Maja Elmgren och förklarar att även om betygssättningen förmodligen hade varit densamma i just det här fallet så är det viktigt att examinatorerna är formellt utsedda för att universitetet ska kunna säkerställa att utbildningarna är rättssäkra och håller god kvalitet.
– Men jag tror att det här är ett ytterst ovanligt fall. Det är det enda jag har sett av det här slaget så länge jag har varit betygsombudsman.

Matts Olovsson, professor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa och ordförande för läkarprogrammets programkommitté, bekräftar Maja Elmgrens uppfattning om att det rör sig om en miss.
– Det var helt enkelt ett administrativt misstag. Studierektorn, som skulle ha skickat förslag på ny examinator till programkommittén för läkarprogrammet för beslut, var föräldraledig, så godkännandet hamnade mellan stolarna, säger han.
Att personen i fråga inte var formellt utsedd ska i slutändan inte ha påverkat de betyg som sattes på kursen, menar Matts Olovsson, och personen hade varit tilltänkt examinator bara under några månader när missen kom till institutionens kännedom, så det är bara en termins studenter som omfattas av felet.
– Studenterna kommer inte att märka av det här alls. De betyg som de fick är de som gäller och de är redan fastställda. Personen det gäller har hela tiden varit formellt behörig att vara examinator och har nu i efterhand även blivit formellt utsedd till det.
I sitt yttrande skriver betygsombudsmannen att er institution måste se över era rutiner så att en rättssäker examination garanteras i framtiden. Har ni några konkreta planer på att göra det?
– Vi har nu stramat upp rutinerna för examinatorer på hela läkarprogrammet för att undvika liknande fadäser i framtiden. På institutionsnivå diskuterades frågan vid vårt senaste institutionsstyrelsemöte. Det finns nu en rutin som gör att man inte ska kunna missa att anmäla ny examinator till programkommittén för läkarprogrammet för beslut.