Rättelse angående stipendieutlysningar

Informationen gällande stipendieutlysningarna på kårsidorna i senaste numret av Ergo (#7) stämmer inte fullt ut. Pontus Wikners stipendium går inte att söka i nuläget, däremot är stipendiet i Jonas Samzelii minne utlyst.

Mer information om vilka stipendier som ligger ute och hur du söker dessa hittar du på Uppsala studentkårs hemsida.