Foto: Ergoarkivet och Mikael Wallerstedt/UUI maj 2016 skrev Ergo om att Uppsala studentkår anmälde universitetet till UKÄ. Nu, över ett år senare, har UKÄ beslutat att UU förtjänar kritik för bristande kommunikation och handläggning vid institutionen för immunologi, genetik och patologi. Karin Forsberg Nilsson, prefekt för institutionen, berättar att de efter kritiken har upprättat tydligare riktlinjer för både hantering av examination och kommunikation.

UU kritiseras efter UKÄ-anmälan

Uppsala studentkår anmälde förra året Uppsala universitet till Universitetskanslersämbetet, UKÄ, efter bristande kommunikation och långsam handläggning vid en institution. Nu har UKÄ beslutat att universitetet förtjänar kritik då de inte levt upp till den serviceskyldighet de har enligt lag.

Det var i maj 2016 som Uppsala studentkår, US, lämnade in en anmälan till UKÄ efter att Medicinska sektionen hade kontaktats av flera studenter vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, IGP, som alla upplevde samma problem:
– Det uppdagades att över tio studenter som lämnat in sina examensarbeten under vårterminen 2015 fortfarande inte hade fått betyg, eller ens information om det krävdes någon komplettering. Då kändes det som att det var dags att dra igång en utredning, berättade dåvarande studiebevakare för Medicinska sektionen, Emma van Aller, för Ergo förra året.
I anmälan som upprättades skriver US att ”bristerna vid IGP är så pass allvarliga att den studiebevakning som kåren utför inte kan åtgärda de systematiska fel som begås där.” De framhåller bland annat att institutionen inte har följt riktlinjerna i studenternas arbetsvillkor där det står att studenterna har rätt att få tentamen och annan examination rättad och betygssatt inom högst 25 kalenderdagar, samt att studenterna upplevt omfattande svårigheter att ens få inledande kontakt med ansvarig personal, vilket bryter mot förvaltningslagen.
I beslutet, som fattades första september i år, skriver UKÄ att Uppsala universitet förtjänar kritik och utgår från att de ska vidta åtgärder för att förhindra liknande brister i framtiden.

Karin Forsberg Nilsson är prefekt för IGP och hon uppger att man på institutionen ser allvarligt på den kritik man fått.
– Vår ambition har förstås alltid varit att kommunikationen med studenterna ska vara bra, men av olika anledningar så brast den. I vissa fall hade vi avvaktat med betygssättning för att ge studenterna möjlighet att komplettera uppsatser och inlämningsuppgifter, säger hon.
De specifika fall som gav upphov till anmälan åtgärdades så fort institutionen blev medvetna om det, uppger Karin Forsberg Nilsson, och de upprättade snabbt nya riktlinjer för både hantering av examinering och kommunikation med studenterna.
– För examinerande moment skaffade vi direkt tydligare rutiner vad gäller deadlines för inlämning, urkundsgranskning, återkoppling och betygssättning. Lämnar studenten inte in en uppsats som når upp till kraven för godkänt i tid så blir den underkänd och vi har sedan två fasta datum under varje termin då man har möjlighet att lämna in uppsatsen för bedömning igen, snarare än att vi avvaktar med betygssättning tills studenten har kompletterat den, säger Karin Forsberg Nilsson.
Vad gäller kommunikationsbiten har de skapat dokument med relevanta kontaktpersoner för varje kurs som delges i pappersform, digitalt via mejl och på studentportalen, samt muntligt, för att ingen ska missa vem de ska kontakta.
– Vi har även skapat en funktions-epost som flera personer bevakar så att ingen fråga ska hamna mellan stolarna om någon personal skulle vara sjuk, säger hon.
Kommer studenterna kunna lita på att de får sina uppsatser och examina rättade inom 25 kalenderdagar nu?
– Ja, absolut!

På Uppsala studentkår är man nöjda med att UKÄ har beslutat att kritisera universitetet.
– Det visar att vi hade rätt i vår kritik. Men nu återstår att se hur det går med institutionens åtgärder framöver, säger kårordförande Max Stenberg.
Medicinska sektionen kommer att följa upp frågan, menar han.
– För det ska inte få vara som det har varit.