Ett ögonblick…

…Max Stenberg, S-student och ordförande för Uppsala studentkår. Du betalade inte din kåravgift i tid och förlorar därmed din plats som ledamot i kårfullmäktige.

Foto: Lina SvenskI Uppsala studentkårs stadgar framgår att ”Fullmäktigeledamot eller suppleant som inte betalat [...] höstterminens räkning senast den 1 oktober avskiljs omedelbart sitt uppdrag.”. Kårordförande Max Stenberg betalade sin avgift 2 oktober...

Hur gick det här till?
– Jag hade skjutit upp betalningen länge och dessvärre sammanföll sista betalningsdagen för att man ska få behålla sin plats i fum – första oktober – med en väldigt intensiv period. Jag var utomlands med rektors ledningsråd och betalade kåravgiften först andra oktober. Det var olyckligt att det blev så, men det var ett misstag.
Hur kommer det här att påverka ditt deltagande under fullmäktigemötena?
– Förutom att jag inte får rösta så kommer det inte påverka någonting. En av våra suppleanter kommer att ta min plats så det kommer inte vara några problem. Det är klart att det är tråkigt att inte få rösta, men jag har fortfarande yttranderätt.
Kan du vara säker på att suppleanten röstar som du hade gjort?
– Ja, i princip. Vi har för det mesta en gemensam linje i partiet. Men om en fråga inte rör något viktigt och det inte finns en poäng med att rösta likadant kan partigruppen komma överens om fri röstning. Det händer dock inte så ofta.
Kan det hända att du inte får vara med när beslut fattas?
– Man kan begära att ett beslut ska fattas bakom stängda dörrar, men då ska det röra en väldigt känslig fråga och jag har inte varit med om att detta har skett under min tid som kåraktiv. Dessutom kan fullmäktige besluta om att göra ett undantag och låta presidialer vara med även om de inte är ledamöter så det kommer förhoppningsvis inte att ske.
Nu sitter ju varken du eller vice ordförande som ledamöter i fum*, påverkar det kåren på något sätt?
– Nej det kan jag inte se att det kommer göra.
Ser det inte lite oseriöst ut utifrån att du förlorat din plats?
– Det ser nog slarvigt ut och det får jag ju erkänna att det är. Men det har hänt flera gånger förut att ledamöter har missat att betala sin kåravgift i tid och då har det ändå löst sig med suppleanter. För att se positivt på det hela så möjliggör ju det här för en ny och engagerad S-student att ta plats i fullmäktige.
Har det hänt förut att noll procent av presidialerna är ledamöter i fullmäktige?
– Inte vad jag vet.

* Vice ordförande för Uppsala studentkår, Ann-Catrin Wells, är oberoende och fanns därmed inte med på några partilistor under kårvalet och är därför inte invald i fullmäktige. Hon blev nominerad till vice ordförande av VSF och Fi-studenter.