Foto: Lina Svensk/ Wikimedia commons/Santeri ViinamäkiSimon begärde ut mail mellan de ansvariga på läkarprogrammet och fick se att han omnämndes som psykopat. Detta innan han dömdes i disciplinnämnden. Nu har Förvaltningsrätten gett honom rätt och upphävt disciplinnämndens beslut.

Förvaltningsrätten ger läkarstudent rätt mot UU

Läkarstudenten Simon fälldes för fusk på två tentor och åtta veckors avstängning av Uppsala universitets disciplinnämnd. Nu upphäver Förvaltningsrätten beslutet.
– Min sanning kom fram till slut, finns det inga bevis ska det inte gå att döma, säger han.

I slutet av september rapporterade Ergo om läkarstudenten som mot sitt nekande dömts för fusk på två tentor och åtta veckors avstängning av Uppsala universitets disciplinnämnd. Han valde att överklaga och i fredags fattade Förvaltningsrätten i Uppsala slutligen sitt beslut. Förvaltningsrätten väljer att gå på studentens linje och upphäver därmed disciplinnämndens beslut.

– Det har varit jävligt jobbiga dagar. Jag var helt skakig när jag skulle öppna kuvertet. Det var oerhört skönt när jag fick se att jag hade rätt, säger Simon, som egentligen heter någonting annat.

Simon anklagades för fusk på två varandra följande terminstentor. Tentorna är så kallade MEQ-tentor vilket innebär att svaren på frågan står på sidan efter. Anmälarna från läkarprogrammet hävdade att den första tentan innehöll svar som var för lika facit. Förvaltningsrätten menar å sin sida att ingen sett honom fuska och att det inte är uteslutet att Simon kunde svaren.

Under den andra tentan råkade Simon få ut två papper samtidigt. Han kom överens med ansvarig lärare om att inte svara på de frågorna, men lämnade efter ytterligare några frågor in tentan blank på grund av migrän. Ansvarig lärare från läkarprogrammet menar även här att hans svar liknar facit. Förvaltningsrätten skriver att det båda omständigheterna ”i relativt hög grad” talar för att han försökt vilseleda men att bevisen inte är tillräckliga. Det går inte att utesluta att han kunde svaren och valde att avbryta på grund av migrän.

Dessutom menar Förvaltningsrätten att man inte kan fälla någon baserat på att personen tar ut två papper samtidigt. De skriver: ”Enligt förvaltningsrättens mening är det vid upplägg för tentamen som beskrivs i målet alltför lätt att av misstag få fram fel eller för många papper för att det förhållande att en student vid något tillfälle har två sidor framme samtidigt ska ligga till grund för en disciplinär åtgärd.”

Vidare hänvisar Förvaltningsrätten till en dom från 1996 som berörde en juriststudent vid Göteborgs universitet: ”En disciplinär åtgärd i form av avstängning utgör ett allvarligt ingrepp mot den enskilde studenten och att det för att ett beslut om avstängning ska få meddelas därför krävs att det av utredningen klart framgår att studenten i fråga har gjort sig skyldig till den påtalade förseelsen.”

Simon, som ända sedan han fick motta första samtalet från de ansvariga på läkarprogrammet har hävdat att han är oskyldig, är mycket nöjd med domen. Speciellt eftersom han menar att de ansvariga på läkarprogrammet haft en personlig vendetta mot honom, vilket framkom i de mailkorrespondenser han begärde ut där han bland annat omnämndes som psykopat.

– Min sanning kom fram till slut, finns det inga bevis ska det inte gå att döma. Jag hoppas att de lär sig att man inte kan döma någon bara för att, utan att man måste lyssna på studenten, säger han.

Simon berättar att han mått väldigt dåligt under den här tiden och att han kommer ta en paus från sina studier. Han ska satsa på att göra om den andra tentan i sommar och sedan börja på läkarprogrammet igen i höst.