Foto: Lina SvenskAkademiska sjukhuset har svårt att tillgodose behovet av AT-tjänster, och det är de inte ensamma om.

Uppsala näst sämst på AT-tjänster

Att som läkarstudent få AT-tjänst har aldrig varit så svårt som nu. I Uppsala är väntetiden 15, 2 månader. SKL kräver ett flexiblare regelverk för att få fram fler platser.

Många läkarstudenter får idag vänta i över ett år för att få en allmäntjänstgöring (AT). Allra mörkast ser det ut i Stockholms läns landsting, där väntetiden är 19,8 månader, och därefter kommer Uppsala med 15,2 månader. Dessutom har väntetiden ökat med 50 procent sedan 2008, rapporterar SVT Nyheter.

Landstingen är skyldiga enligt hälso-och sjukvårdslagen att tillhandahålla tillräckligt med AT-tjänster för nyutexaminerade läkare, inklusive de som har utbildats utomlands. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anser att nuvarande lagstiftning är föråldrad. Med ett flexiblare regelverk skulle man kunna få fram fler AT-tjänster.

– Jag tycker att det ska ske fort. För då kan vi hitta fler AT-platser. Vi har ett gammalt regelverk för AT-tjänstgöringen. Vi har en patientsäkerhetsförordning och föreskrifter från socialstyrelsen som vi fick i början av 90-talet. De delarna måste regeringen ändra för då skulle vi kunna få fram fler AT-platser, säger Agneta Jöhnk, chef avdelningen för arbetsgivarpolitik till SVT Nyheter.

Jonas Ålebring, ordförande för Sveriges yngre läkares förening (SYLF) påpekar att bristen på AT-tjänster är ett nationellt problem.

– Sjukhusen kan inte tänka på sig själva,. Det måste finnas en nationell samordning som landstingen inte klarar av i nuläget och där måste Socialstyrelsen ta ett större ansvar, säger SYLF:s ordförande Jonas Ålebring till SVT Nyheter.

Kortast väntetid har landstingen i Dalarna och Västernorrland, med 5,1 respektive 5,8 månader.