Foto: Sigrid AskerUppsala universitets forskningsmiljö har granskats.

Utvecklingsinriktad utvärdering klar

KoF17, universitetets tredje forskningsutvärdering, är nu klar. Både styrkor och förbättringsområden framkommer.

Uppsala universitet har låtit genomföra en forskningsutvärdering, där 130 externa granskare har fokuserat på lärosätets forskningsmiljöer. Rapporten KoF17 har nu överlämnats till rektor och ska härnäst presenteras för konsistoriet.

Till skillnad från de tidigare forskningsutvärderingarna KoF07 och KoF11 har KoF17 inte resulterat i betygsättning av själv forskningen, utan beskrivs som mer utvecklingsinriktad. Syftet har varit att göra en bred analys av hur universitetets forskningsmiljöer fungerar.

– Att undersöka egna styrkor och svagheter på ett kritiskt och utvecklingsinriktat sätt är ett bra redskap för förbättring och utveckling. Bakom denna rapport ligger ett stort engagemang från väldigt många inom universitetet, säger prorektor Anders Malmberg, som lett projektet tillsammans med en projektgrupp, i ett pressmeddelande.

I analysen framträder både källor till forskningsmässig styrka och områden där åtgärder behöver vidtas. Till de senare hör bland annat kvalitetskultur och kvalitetskontroll, akademiskt ledarskap och strategisk förnyelse och internationell miljö.

– Utvärderingen av forskningsmiljöerna ger oss ett brett underlag och bra vägledning för universitetets fortsatta utveckling. Nu vidtar det viktiga arbetet med att gå igenom utvärderingens rekommendationer och säkerställa att åtgärder vidtas där så krävs, säger rektor Eva Åkesson, som beslutade om utvärderingen, i pressmeddelandet.