Foto: Sandra GunnarssonUS kanslichef Casper Wahlund redogör för hur det gick för kårens ekonomi förra verksamhetsåret.

Novemberfum och “skrikpanikskräcken”

Ett årsbokslut med minusresultat på 390 000 kronor lades snabbt till handlingarna under tisdagens novemberfum. Desto längre tid vigdes åt vilka valfrågor kåren bör driva och om det är rimligt att lägga svindlande summor pengar på en ny hemsida.Foto: Sandra Gunnarsson Hej fumledamot!

Sara Jolind, 23, sitter för Fi-studenter. Hon läser ekonomi och detta är första terminen hon sitter i fullmäktige.

Hur tänkte du när du klädde dig för dagens möte?
– Tänkte inget särskilt. Jag ville vara varm!
Har du med dig något snacks?
– Jag har inget eget, men partiet har med sig gemensam fika. Chips tror jag bland annat.
Hur tycker du att mötet är?
– Det är jätteintressant! Jag lär mig väldigt mycket.

Uppsnappat

“Veganerna då, får inte de ta extra frukt?” Pontus Valdemarsson från VSF var orolig över att endast de glutenintoleranta skulle få ta extra frukt.

Casper Wahlund, vd för Uppsala studentkår? Nej där fick revisionsbyrån PwC något om bakfoten. Kåren drar sig inte med sådan entreprenörsdiskurs.

AFKs Asterix Ekerow Wittinghoffs kontouppgifter flashades på projektorsskärmen en kort stund när man skulle dubbelkolla att han verkligen hade betalat kåravgiften i tid.

Fikat kom sent och därav inleddes också gårdagens fum ungefär en kvart senare än planerat. 26 ledamöter närvarade, oklart dock om samtliga räknade faktiskt ännu var ledamöter – nio av kårens valda ledamöter visade sig nämligen ha missat att betala sin kåravgift innan första oktober (då man enligt stadgorna måste ha betalat sin avgift, annars förlorar man sin plats), däribland kårordförande Max Stenberg. Efter kort diskussion fick dock två av dessa behålla sina platser då de betalat avgiften i tid, trots att den faktiska överföringen skedde två dagar för sent.

Kårens före detta presidium, bestående av Daniel Simmons och Karin Ottander, var på plats för att prata om verksamhetsberättelsen för 2016/17. Så när som på ett par smärre kommentarer gällande oklara formuleringar (“ni har glömt ett ‘inte’ där”) så avhandlades punkten nästan orimligt fort. Ingen sektion var på plats för att redogöra för sina verksamhetsplaner, men Daniel Simmons kommenterade att:
– Vi har varit stolta över allt arbete sektionerna har gjort under vårt verksamhetsår.
Tystnaden i rummet när diskussion om verksamhetsberättelserna öppnades upp får tolkas som att alla ledamöter hade lusläst dokumenten och var nöjda med deras innehåll. Verksamhetsberättelserna lades därefter till handlingarna.

Kåren gick 450 000 kronor bättre än budgeterat under föregående verksamhetsår, berättade kanslichef Casper Wahlund som var på plats för att tala om ekonomin. Trots det befinner man sig inte direkt på grön kvist – minusresultatet landade på 392 000 kronor. En summa som egentligen är större än så, vilket beror på att kårens externfinansierade projekt (exempelvis Stundentboet och ESMeralda) visar ett överskott. Lyfter man bort de externa projekten har kåren gått back runt 520 000 kronor. (Bättre än 2015/2016 då denna summa landade på minus 1,2 mille).
– De flesta posterna går bättre än budgeterat, till och med posten som heter terminskort, sa Casper Wahlund.
Han passade även på att förekomma fullmäktige genom att svara på frågan om hur mycket cash som finns i reservfonden. Kåren har runt 9,3 miljoner i den, samt 1,7 miljoner i andra fonder + pengar i stiftelser.
– Det finns pengar för ett antal år framöver, mer än så säger jag inte, sa Casper Wahlund.
Efter en ganska kort genomgång beslutade fullmäktige att lägga årsboksluten till handlingarna. Man kom också överens om att ta pengar ur reservfonden för att kompensera årets minusresultat.

Därefter var det dags att höra vad som hänt centralt på kåren och ute på sektionerna sedan sist, det vill säga genomgång av styrelsens och sektionernas PM. Styrelsen har bland annat haft träff med projektet (SFS största medlemskårer) i Linköping för att diskutera vilken SFS nya fokusfråga ska vara.
– Det är främst frågor om psykisk ohälsa och studenters ekonomi som lyfts fram, sa kårordförande Max Stenberg.
Medicinska sektionen berättade att de har inlett diskussioner med kåren centralt och med Medicinska studierådet angående problematiken med överlämningskonferenser som framkom i Ergo.
Sarah Ericsson, ordförande i Samsek redogjorde för vad som hänt i diskussionerna kring socionomprogrammets eventuella flytt. Tidigare har det pratats om att man ska inrätta ett centrum i socialt arbete där forskning och socionomprogrammet ska ligga. Men än är inga beslut fattade.
– Under senaste mötet diskuterades om det inte vore bättre att skapa en egen institution på en gång, i stället för centrumbildning som riskerar att bli låst på en institution, sa Sarah Ericsson.
Det är ännu oklart om det kommer att bli ett centrum eller en institution, och om detta ska ligga under sociologen, psykologen eller som en egen enhet. Man har i alla fall anställt en professor i socialt arbete som ska kliva på i mars.

Två interpellationer – alltså frågor från ledamöter – hade inkommit, där den ena gav upphov till diskussioner om var man som studentrepresentant och vald fumledamot ska dra gränsen mellan sig själv i sin uppdragsroll och som privatperson, apropå en fumledamots kommentar i sociala medier. Fum var överens om att det är oklart var den här gränsen går och att det är en fråga som kan vara relevant att diskutera i samband med exempelvis utbildning av studentrepresentanter. Styrelsen uppdrogs att ta fram tydligare diskussionsunderlag för frågan till decemberfum.

Bordlagda valärenden var i vanlig ordning en väldigt sval potatis. Två poster tillsattes dock – Lucas De Veen blir ledamot i Disaprisets jurygrupp och Sovran Martet (kårens politiska sekreterare) blir ledamot i valutskottet (som har i uppgift att sköta kårvalet). Magnus Jansson, före detta ordförande i valutskottet passade på att understryka att om posterna i valutskottet inte är tillsatta till decemberfum så blir det “skrikpanikskräck”:
– Jag vet att jag innan har sagt att vi vill ha kompetenta och pålitliga personer till uppdraget, men vi har nu sänkt kravet till att det ska vara någon med puls som inte själv ställer upp i valet.
Under nya valärenden låg val av delegationsledare till SFS fum, vilket blev Amanda Tedenljung. Man fastställde även att ordförande för doktorandnämnden (som ett tag varit utan ordförande) är Megha Nandkumar.

En lite hetare potatis var diskussionen om vilka frågor kåren ska driva under kommande valår. Många föredrog att fokusera på några få, specifika frågor snarare än att göra en lika omfattande kampanj som “Sju krav”.
– I och med att studentkåren krymper, är det kanske bättre fokusera på lite färre krav. För att ställa krav kräv behöver man vara ganska påläst. Det är bättre att vi är pålästa om lite färre krav än sju, sa Gustav Sundell, UUS.
Flera förslag kom upp. Bland annat att man bör driva frågor som rör breddad rekrytering och förtur till tillgänglighetsanpassade bostäder samt att man bör verka för större trygghet i staden.
– Det var senast i förrgår som en mopedist åkte runt med manchete. En tryggare stad definitivt ett ämne att driva, sa Pontus Westerholm, AFK.
Det tycktes dock råda störst konsensus om att psykisk ohälsa bland studenter är något att fokusera på.
– Kåren har jobbat mycket med psykisk ohälsa och det finns institutionellt minne i kåren som förutsätter att vi kan jobba med det på ett bra sätt. Det är också en fråga som förenar alla studenter och är lätt att få med andra studentkårer på, sa Magnus Jansson.

Sista diskussionspunkten visade sig också vara en hyfsat het potatis, eller i alla fall ljummen. Kåren har fått en offert från ett företag gällande att göra om kårens hemsida. Mycket pengar var begärt och frågan gällde om fum tycker att pengarna kunde tas från kårens reservfond. Diskussionen som följde därefter var lång men fruktlös – “Kan vi inte anlita en student att göra om hemsidan?” (“Nej, det har vi provat innan, funkade inte.”), “Är behovet att göra om sidan verkligen så stort?” (“Ja, den är väldigt användarovänlig.”), “Det är enkelt att snickra ihop en egen hemsida med det här och det här verktyget, går på en eftermiddag och kostar inget.” (“Nej, den kompetensen finns inte tillgänglig och ingen har tid att göra det.”), osv. Efter en timme kom man i alla fall överens om att uppdra till styrelsen att ta fram bättre underlag för en diskussion istället för att alla ska “känna efter med fingret i vädret” och gissa sig till den potentiellt bästa lösningen. Tack och bock. Mötet avslutades 21.02.