Klart för socionomprogram på Gotland

Behovet av socionomer är stort på Gotland. Nu får Uppsala universitets Campus Gotland sin efterlängtade socionomutbildning i samarbete med Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Wikimedia commons/ Dagge67Nu står det klart att Gotland får en egen socionomutbildning våren 2018.

Uppsala universitet har nu tecknat avtal med Ersta Sköndal Bräcke högskola om att erbjuda socionomutbildning på Campus Gotland. Uppsala universitet saknar i dagsläget egen kapacitet att starta socionomprogram på Gotland.

– Det finns ett stort behov av socionomer på Gotland och det känns väldigt bra att vi nu kan utbilda socionomer på plats på Campus Gotland. Det är en utbildning som varit efterlängtad, säger Olle Jansson, rektorsråd för Campus Gotland, i ett pressmeddelande från Uppsala universitet.

Ersta Sköndal Bräcke högskola kommer att ansvara för undervisningen och Uppsala universitet för antagning, examination och kvalitetssäkring. Socionomprogrammet på Gotland startar vårterminen 2018 med 35 platser. Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen kommer att genomföras i samarbete med Region Gotland.