Foto: Sandra GunnarssonPåminnelseavgiften från CSN höjdes för två år sedan. Nu har effekterna undersökts.

Höjd påminnelseavgift slår olika

Färre debiteras med påminnelseavgifter till CSN, men de som redan hade stora påminnelseskulder när avgiften höjdes ser det mörkt ut. Det visar en ny undersökning.

2015 höjde CSN sin påminnelseavgift från 200 till 450 kronor. Nu har man undersökt effekterna av höjningen. Låntagare som hade obetalda påminnelseavgifter före höjningen visar inget ändrat beteende.

– Yngre låntagare får enstaka påminnelseavgifter under ett år. Män, låntagare i åldern 40 år och uppåt samt lågutbildade med låg inkomst är överrepresenterade bland dem som får tre eller fler påminnelseavgifter under ett år, säger Elisabeth Henrysdotter, utredare hos CSN, i ett pressmeddelande.

Under 2012–2016 har antalet låntagare som debiterats påminnelseavgift minskat med 27 400 personer eller 8 procent. Låntagare som hade obetalda påminnelseavgifter före höjningen visar dock inget ändrat beteende.

– Obetalda påminnelseavgifter får stor påverkan på vissa låntagares skuldsättning och återbetalning. I enskilda fall har skulden ökat med upp till 76 000 kronor - enbart i påminnelseavgifter, berättar Elisabeth Henrysdotter.