Illustration: Lina SvenskDonald Trump som president har inneburit att färre svenskar vill plugga i USA.

USA i topp trots ”Trump-effekt”

Liksom tidigare år är USA svenskarnas favoritland att plugga i. Men tillströmningen har minskat efter att Donald Trump blev president.

Populäraste länderna 2017

USA (5532)

Storbritannien (5478)

Australien (1661)

Spanien (1587)

Polen (1556)

Danmark (1552)

Tyskland (1113)

Frankrike (1110)

Nederländerna (1039)

Norge (980)

Japan (946)

Populäraste lärosätena 2017

Handelshöjskolen i Köbenhavn (478)

Medical University of Gdansk (465)

Riga Stradins University (414)

Santa Monica College (387)

Santa Barbara City College (371)

Speakeasy Language School, Barcelona (294)

University of Edinburgh (228)

Kongelige Danske Kunstakademi (225)

Nanyang Technological University, Singapore (222)

Wroclaw Medical University (222)

Köbenhavns universitet (217)

University of Glasglow (209)

University of Aberdeen (206)

 

 

 

Engelskspråkiga länder är populärast, följda av Spanien. Handelshöjskolen i Köpenhamn är det lärosäte som flest svenskar söker sig till och det är fortfarande vanligt att läsa medicin i Östeuropa. Det visar företaget Dream Studies sammanställning utifrån utlandsstuderande som har beviljats medel från CSN under 2017.

I jämförelse med föregående år syns en viss ”Trump-effekt”, drygt 400 färre har valt att studera i USA. Landet ligger dock fortfarande i topp på listan, tätt följt av Storbritannien. Skottland, där det fortfarande är gratis för svenskar att studera, är populärast där. De länder vars tillströmning av svenska studenter har ökat mest är Spanien och Nederländerna.