Wikimedia commons/Toheb AdigunForskaren angav att han var verksam vid Linköpings universitet, trots att han slutade där 2015.

Forskare utreds för påhittade meriter

En person som tidigare varit anställd vid Linköpings universitet har felaktigt påstått att han fortfarande är verksam där. Dessutom misstänks hans meriter till stor del vara falska.

Linköpings universitet har inlett utredningar mot en forskare som arbetade där mellan 2011 och 2015. Han anklagas för vetenskaplig oredlighet och oegentligheter. Bland annat ska hans påstådda meriter vara tvivelaktiga, med hänvisningar till vetenskapliga tidskrifter som inte finns och påhittade forskningsinstitut.

– Det finns generellt en marknad för att meritera sig genom att ta genvägar och för att ta betalt för publiceringar, hela den akademiska världen är numera en kommersiell guldgruva, säger Ulf Nilsson, dekan vid Institutionen för fysik, kemi och biologi, IFM, vid Linköpings universitet, där forskaren varit anställd, till Universitetsläraren.

Trots att han slutade vid IFM 2015 har forskaren fortsatt agera som om han var knuten dit. 2016 var han medsökande i en ansökan till Vetenskapsrådet (VR), som beviljades 24 miljoner kronor. VR fick uppfattningen att forskaren tillhörde Linköpings universitet.

I Universitetsläraren spekuleras kring möjligheten att forskaren kunde ha avslöjats för flera år sedan. 2015 anmälde nämligen en masterstudent honom för att ha stulit data från studenter. En utredning gjordes, men man kunde inte bekräfta studentens version.

– Det var alldeles för svepande anklagelser, det fanns exempelvis inget konkret bevis för plagiering i något dokument, säger Ulf Nilsson till Universitetsläraren.

Den utredning om oredlighet i forskning som pågår handlar för närvarande enbart om den fuskanklagade forskaren. Sannolikt kommer styrelsen vid tekniska fakulteten att tillsätta en större utredningsgrupp. Att den anklagade forskaren inte längre är anställd vid Linköpings universitet innebär att inga arbetsrättsliga åtgärder kan vidtas.