Ergos arkivDen kritiserade professorn ska i efterhand ha bett om ursäkt för sitt språkbruk. "Jag tror verkligen inte att han hade några onda avsikter, men det är problematiskt om han som vit och högt uppsatt man inte förstår sin position och vad det innebär att han uttrycker sig på det sättet", säger en av studenterna som kritiserade professorn.

Studenter upprörda över lärares språkbruk

En professor har fått kritik för att ha använt stötande och rasistiska ord inför sina studenter.
– Jag blev så chockad att jag inte visste hur jag skulle hantera situationen, säger en av studenterna.

En grupp studenter har riktat klagomål mot en professor för dennes användande av, som studenterna uttrycker det, ”problematiska ord och begrepp”. Studenterna – 30 till antal – skriver i ett mejl till flera anställda vid den berörda institutionen att professorn ska ha använt ett rasistiskt ord, bland annat i referens till Pippi Långströms pappa, och att det ska ha fått flera av dem att känna sig obekväma och utsatta.
– Jag var den enda mörkhyade studenten som var närvarande just när han sa ordet och jag tog det väldigt personligt. Jag blev så chockad att jag inte visste hur jag skulle hantera situationen, säger Jamila (fingerat namn), en av de studenter som skrev under mejlet.

Jamila berättar att en av hennes kursare direkt sa till professorn att uttrycket han använde inte var okej, men att professorns reaktion då var att skratta bort händelsen. Lite senare ska en annan kursare till Jamila ha konfronterat professorn angående hans användande av uttrycket, varpå professorn, enligt mejlet, ska ha rättfärdigat språkbruket genom att bland annat förklara att ordet ”bara betyder svart på svenska” och att det handlar om ”en kulturkrock”. Han ska också ha bett om ursäkt och sagt att han inte använde ordet i något negativt syfte.

Jamila säger att hon och hennes kurskamrater samlades dagen efter incidenten och kom överens om att de gemensamt skulle kontakta institutionen och kåren angående det som hade hänt. De fick snabbt svar från den berörda studierektorn och hade möte med denne och med prefekten vid institutionen.
– De blev tydligt upprörda när vi berättade vad som hade hänt och tog verkligen till sig av det vi sa. Jag tycker att vi fick ett väldigt bra bemötande från dem, säger Jamila.
Institutionen beslutade i samråd med den utpekade läraren att låta en annan lärare hoppa in och ta ansvar för återstoden av kursen.
Enligt Jamila skickade den anklagade professorn ett mejl till studenterna efter händelserna.
– Han skrev att han tyckte det var jobbigt att vi hade uppfattat hans uttalande på ett kränkande sätt. Så han bad om ursäkt, men det kändes också som att han försökte lägga över en viss del av ansvaret på oss. Jag tror verkligen inte att han hade några onda avsikter, men det är problematiskt om han som vit och högt uppsatt man inte förstår sin position och vad det innebär när han uttrycker sig på det där viset.

Prefekten för Institutionen uppger att de har agerat i linje med universitetets riktlinjer för hantering av uppkomna fall av eventuella trakasserier och att en utredning just nu pågår med stöd från HR-avdelningen. – Huvudsyftet med en sådan utredning är att undersöka vilka åtgärder som behövs för att lösa eventuellt pågående problem på individnivå samt förhindra problem i framtiden. Vi får se vad utredningen kommer att visa, men i vilket fall avser vi vidta förebyggande åtgärder för att hindra uppkomsten av liknande fall på vår institution, skriver prefekten i ett mejl till Ergo.
Exakt när utredningen är klar vet inte prefekten, men uppger att de jobbar på ett prioriterat sätt med uppgiften.

Jamila är tacksam över att institutionen tog frågan på så stort allvar och hoppas att det här kan få fler studenter att våga anmäla.
– Det är superviktigt att inte sitta tyst när sådant här sker. Institutionen har ett ansvar för vår studiemiljö, så se till att de får veta när något inte känns okej . Även om det inte leder någon vart så finns i alla fall ditt missnöje nedskrivet och dokumenterat.

Den utpekade professorn säger till Ergo att det som har skett är väldigt beklagligt, men vill inte uttala sig mer än så innan utredningen är klar.