Foto: Lina Svensk/privat"Passersystemet på Rackarbergsgatan har delvis slagits ut av det kraftiga åskvädret den 29 juli. Därför ställs en del dörrar upp." står på den lapp som Studentstaden har satt upp på portarna till trapphusen på Rackarbergsgatan.

Blixtnedslag tvingar Rackarberget till öppna dörrar

Det åskoväder som drabbade Uppsala i slutet av juli slog ut passersystemet i flera av Studentstadens studentlägenheter på Rackarbergsgatan. Sedan dess har Studentstaden uppmanat hyresgästerna att lämna dörrar till trapphus och korridorer uppställda för att det ska gå att ta sig in i bostäderna. Men nu ska snart ett nytt passersystem vara på plats.

När studenten Linnéa kom tillbaka till sitt korridorsrum på Rackarbergsgatan under tisdagskvällen 14 augusti möttes hon av en lapp på porten som informerade henne om att passersystemet delvis hade slagits ut av ett kraftigt åskväder 29 juli och att en del dörrar därför stod uppställda. För att ta sig in i trapphus och korridor vanligtvis krävs ett passerkort, men systemet har alltså sedan två veckor tillbaka varit ur funktion.
– Dörren var stängd när jag kom så jag kunde först inte komma in eftersom mitt kort inte fungerade, men jag blev insläppt av låsjouren, säger Linnéa.
Hon och en granne är de enda som befinner sig i deras korridor för tillfället och Linnéa menar att hon drar sig för att lämna bostaden då grannen är på jobbet hela dagen och hon inte vill lämna korridoren obevakad när dörren står öppen.
– Jag har försökt ta reda på när problemet kan vara åtgärdat men har inte fått något tydligt svar, säger hon.
Hon har heller inte fått någon information mejlledes om att dörrarna har lämnats öppna sedan åskvädret och misstänker att hennes övriga grannar som har varit bortresta i augusti inte heller har fått det. Vad hon vet har de inte fått några oönskade besökare eller inbrottstjuvar hittills.
– Men det är man ju orolig för. Försäkringen täcker rimligtvis inte inbrott om dörren har stått öppen.

Joakim Palestro är fastighetschef på Studentstaden som äger bostäderna på Rackarbergsgatan. Han berättar att ett flertal blixtar slog ner området och att vissa adresser på Rackarbergsgatan har påverkats av det systemfel som åskvädret orsakade.
– Det var en extraordinär händelse och vissa hus har drabbats värre än andra. Vi jobbar så fort vi kan och håller på att byta ut systemet mot ett nytt i detta nu. Studentstadens personal arbetar för närvarande med att byta ut kort mot taggar för berörda hyresgäster på Rackarberget, säger han.
Att det har dröjt två veckor att få en lösning på problemet menar han beror på att det är så lång tid det har tagit för entreprenören att installera ett nytt system.
– Utifrån omständigheterna är det en väldigt snabb hantering av en så omfattande och oväntad skada. Det nu utslagna passersystemet i bostadsområdet har varit i bruk sedan tidigt 2000-tal och det finns inga reservdelar att tillgå. Att dörrarna har fått stå öppna var helt enkelt för att det var den enda temporära lösningen som fanns tillhands. Alternativet vore att hyresgästerna inte kan ta sig in och ut ur bostäderna, säger Joakim Palestro.
I och med att dörrarna till de enskilda rummen fortfarande går att låsa och låsa upp manuellt med nyckel tror inte Joakim Palestro att hyresgästerna behöver oroa sig för inbrott.
– Men blir det några konsekvenser försäkringsmässigt av den här händelsen så får berörda hyresgäster kontakta Studentstaden för bedömning av vidare åtgärder. Hyresgästerna ska inte påverkas av det här utöver besvären med att dörrarna har fått stå öppna.