Foto: ArkivSent i maj beslutades att professorn inte längre får undervisa studenter, undantaget de doktorander som redan handleds.

Professor flyttas efter bråk

Efter långdragna konflikter vid en institution har man valt att flytta en professor till en annan byggnad på campus. Där kommer professorn endast ägna sig åt handledning av doktorander och egen forskning.

I våras rapporterade Ergo om konflikter vid en institution som gått så långt att en anställd skickat mail till rektor med en vädjan om hjälp. Roten till problemet, enligt den anställde, var en professor som under flera års tid skapat en otrygg och hotfull arbetsmiljö på institutionen. Brevet till rektor fick professorn att hota den anställde med förtalsanmälan. Prefekten vid institutionen lovade ytterligare en utredning.

Sent i maj beslutades att professorn inte längre får undervisa studenter, undantaget de doktorander som redan handleds. Därtill kommer professorns arbetsplats att flyttas till en annan byggnad på campus. Hens huvudsakliga arbetsuppgift kommer att vara egen forskning. Den dåvarande prefekten vill inte kommentera ärendet av hänsyn till dess känsliga natur, men säger att denna ”överenskommelse” var nödvändig för att skapa en bra arbetsmiljö för alla.