Foto: Arkiv"Vi som statlig myndighet måste behandla alla lika. Vi kan inte skicka ut listan till bara några externa, eller ha stående prenumerationer från medier," uppger akademiombudsman Per Abrahamsson som anledning till varför UUs registratur har upphört med dagliga utskick till prenumeranter.

Slut med automatiska utskick från registrator

Tidigare har Ergo och andra medier fått dagliga mejl från universitetets registratur med diarieförda ärenden. Dessa upphörde 11 oktober. Enligt universitet har man gjort fel när man skickat ut mejlen.

Registrator vid Uppsala universitet diarieför samtliga offentliga handlingar vid myndigheten. Det kan röra sig om misstänkt fusk, anmälan om sexuella trakasserier eller, som i de flesta fall, rena formaliteter som när en institution vill anlita en extern person i undervisningen. Ergo fick fram till 11 oktober dagliga utskick från registrator med de senaste diarieförda ärendena.
När vi noterade att mejlen med diariet upphört att komma kontaktade vi registrator och fick till svar att nya rutiner upprättats för hantering av ärendelistan. För vidare frågor hänvisades till Per Abrahamsson, akademiombudsman vid Juridiska avdelningen.
– Anledningen är att vi som statlig myndighet måste behandla alla lika. Vi kan inte skicka ut listan till bara några externa, eller ha stående prenumerationer från medier, säger han.
Dock är det så det har sett ut under många år. Förutom Ergo har flera medier på lokal- och riksnivå fått utskicken. Per Abrahamsson kan inte svara på när eller hur det började.
– Det har varit så jättelänge, vi har helt enkelt inte tänkt på att det skulle vara fel förrän någon lyfte frågan, säger han.
Per Abrahamsson beklagar att de berörda medierna inte underrättades om rutinändringen.
– Det hade varit snyggare, helt klart. Ni skulle ha blivit informerade.
Medier och allmänhetenkan fortfarande få del av listorna över registrerade ärenden genom att begära ut dem från registrator.