Wikimedia commons/ Scott BauerSer den här pizzan mättande ut? Om du inte tänker på hur dina livsval påverkar pensionen kanske du får nöja dig med en Margarita, menar Sacos studentråd.

Pizza ska få studenter att tänka på pension

Handen på hjärtat, hur ofta tänker du på din framtida pension? Sacos studentråd hoppas att det ska bli lite oftare sedan de lanserat ”pensionspizzan”.

PressbildMalin Påhls Hansson, ordförande i Sacos studentråd, vill att studenter ska bli medvetna om hur pensionssystemet fungerar.

Den allmänna pensionen framställs som en Margarita, pizza med enbart tomatsås och ost. Den som vill ha lite mer topping rekommenderas välja en arbetsplats med tjänstepension och önskas ytterligare godsaker bör man pensionsspara. Storleken på pizzan påverkas av ålder för inträde på arbetsmarknaden, deltidsarbete och föräldraledighet.

– Den animerade filmen som sprids i sociala medier ska visa unga hur mycket tidiga livsval kan påverka framtiden, säger Malin Påhls Hansson, ordförande i Sacos studentråd.

Begreppet ”pensionspizzan” har lanserats av KPA pension, Alecta och Sacos studentråd i en gemensam informationskampanj, vars syfte är att göra frågor kring pensionen mer lättillgängliga för den som tycker att 60-årsåldern ligger oceaner från nuet. Förhoppningen är att det ska kännas mindre tungt och jobbigt att tänka på pensionen.

– Det är inte så många andra organisationer för unga som tar upp frågan, men vi har drivit den sedan 2013. Alla tjatar om att det behövs mer information, men det handlar också om hur man informerar. Pensionspizzan är lätt att ta till sig, säger Malin Påhls Hansson.

Att ställningstaganden kring pension kanske inte prioriteras så högt när man är student är inte konstigt, men Malin Påhls Hansson menar att med en arbetsmarknad där allt fler jobbar deltid och ofta byter arbetsplats behöver fler bli medvetna om vad pensionssystemet innebär. Idag löper många risk för att bli fattigpensionärer.

– ”Pension handlar om äldre människor”, tänker många. Men om vi istället pratar om passion – hur ska du se till att ha förutsättningar för att göra det du gillar mest under hela livet? – känns det kanske mer relevant, säger hon.

Syftet är inte att få studenter att pensionsspara, det är av naturliga skäl inte möjligt för särskilt många. Däremot kan pizzamodellen visa hur mycket din livslön påverkas om du till exempel skjuter upp inträdet på arbetsmarknaden.

– Från ett livslöneperspektiv går det inte ihop att man börjar jobba vid 30. Varje timme på arbetsmarknaden räknas, säger Malin Påhls Hansson.

Hon menar att livsval som påverkar pensionen i högsta grad även är en jämställdhetsfråga.

– Kännedom om pensionen är generellt högre hos män, vilket är olyckligt eftersom det ofta är kvinnor som riskerar få lägre pension till följd av till exempel vab och deltidsarbete.

Enligt Malin Påhls Hansson har kampanjen redan fått flera positiva reaktioner. ”Jaha, nu fattar jag”, är det många som har sagt. Personer som redan är insatta har uttryckt att pensionspizzan tillgängliggör informationen på ett kul sätt.

– Nu hoppas jag att politiker ska börja prata om pensionspizzan istället för pensionspyramiden, säger Malin Påhls Hansson.