Foto: Lina SvenskDet är bara en liten del av studenterna som läser in kompletterande pedagogisk examen som valt programmet tack vare det ökade bidraget.

Högre bidrag gav liten effekt

Mer pengar från CSN till blivande ämneslärare är ett försök att få fler att välja den banan. Men det är inte så många som har nappat.

Sedan 2015 kan den som läser in en kompletterande pedagogisk examen (KPU) för att bli lärare i matematik, naturorienterande ämnen samt teknik få högre bidrag. Sedan juli i år gäller bidragsökningen även KPU-studerande med andra inriktningar.

Syftet har varit att minska ämneslärarbristen, men en ny uppföljning av CSN visar att satsningen har haft begränsad effekt. Sammanlagt har 800 personer utnyttjat möjligheten, men endast 120 av dessa uppger att det högre bidraget var avgörande för deras val att läsa till lärare.

­– Sammantaget konstaterar vi att rekryteringseffekten av det högre bidraget i det här fallet varit måttlig. En hög andel av dem som svarat säger att de skulle ha studerat även utan möjligheten att få bidraget, säger Andreas Dahlkvist, utredare hos CSN i ett pressmeddelande.

I juli i år utökades satsningen till att omfatta även KPU-studerande med andra inriktningar.