Varnar för campusstölder

Stölder på campus är ett återkommande problem. Förra veckan stals tre datorer på Ångströmlaboratoriet. Intendent Johnny Nilsson uppmanar till vaksamhet.

Foto: Jakob MeijerJohnny Nilsson, intendent på Ångströmlaboratoriet, varnar för stölder.

Den 19 mars anmäldes tre datorer stulna på Ångströmlaboratoriet. Ingen gärningsperson kunde pekas ut. Intendent Johnny Nilsson säger att den här typen av stölder är vanligt förekommande.

– Universitetets lokaler är inte allmänna utan endast avsedda för studenter och anställda, men det är lika lätt att gå in här som på Ikea, säger han.

Eftersom det inte finns några krav på att bära med sig sitt campuskort är det svårt att avgöra vem som har rätt att vistas i lokalerna. Johnny Nilsson vill uppmana studenter att ha uppsikt över sina värdesaker.

– Många är ganska godtrogna och tror att de kan lämna sin dator i fem minuter medan de går på toaletten.

Även universitetets anställda. Behöver bli mer medvetna om riskerna, menar han. Det är inte ovanligt att man släpper in någon man inte känner.

– Dörrarna stängs långsamt så det gäller att vara vaksam. Vi har ett arbete att medvetandegöra alla. Säkerhetsavdelningen har skickat ut mejl till alla anställda bland annat om att de inte ska släppa in obehöriga, säger Johnny Nilsson.