Foto: Hanna StrandbergHyran kommer inte att chockhöjas i Observatoriet.

Hyran höjs – men successivt

Den befarade chockhöjningen av hyrorna i studentbostadsområdet Observatoriet uteblir. Istället kommer det ske stegvisa höjningar under tio års tid.

Uppsala Akademiförvaltning ville höja tomthyran för Observatoriet från 500 000 till 4,1 miljoner kronor per år. Förhandlingarna har nu lett till att tomthyran kommer att stanna vid 1,5 miljoner och att höjningen kommer att ske successivt under tio års tid.

– Vi är nöjda med det och tycker att Akademiförvaltningen har visat god vilja i förhandlingarna. De har backat mycket i sina krav, säger studentnationernas förhandlare Rolf Kroon till UNT.

Inledningsvis såg Akademiförvaltningen som sin uppgift att tillvarata stiftelsen Åkerlottsfondens intressen, medan byggherrarna, det vill säga nationerna och Studentstaden, ansåg att de blivit lovade att tomthyran skulle subventioneras. 

Ergo har sökt Uppsala Akademiförvaltning.